Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Importere bilder til en

Importere bilder til en datamaskin (Macintosh) 1 Koble først kameraet til Macintosh-datamaskinen din. Dobbeltklikk på det nylig gjenkjente ikonet på skrivebordet t mappen hvor de bildene du vil importere er lagret. 2 Trekk og slipp bildefilene til harddiskikonet. Bildefilene kopieres til harddisken. 3 Dobbeltklikk på harddiskikonet t og på den ønskede bildefilen i den mappen som inneholder de kopierte filene. Bildet vises. Slette USB-tilkoblingen Utfør prosedyrene fra trinn 1 til 3 nedenfor før du: • Kobler fra USB-kabelen. • Tar ut et minnekort. • Setter inn et minnekort i kameraet etter at du har kopiert bilder fra internminnet. • Slår av kameraet. 1 Dobbeltklikk på frakoblingsikonet på oppgavelinjen. 2 Klikk på (USB Mass Storage Device) t [Stop]. 3 Bekreft enheten i bekreftelsesvinduet, og klikk på [OK]. Frakoblingsikon Windows Vista Windows XP Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks Merknader • Dra og slipp ikonet for minnekortet eller stasjonsikonet til "Trash" (søppelkasseikonet) på forhånd når du bruker en Macintosh-datamaskin og kameraet er koblet fra datamaskinen. • Når du utfører operasjoner som å importere AVCHD-filmer, må du bruke "iMovie"-programvaren som følger med Macintosh-datamaskiner. 156 NO

Laste opp bilder til en medietjeneste Dette kameraet har et innebygd program, "PMB Portable". Du kan bruke dette programmet til å gjøre følgende: • Du kan enkelt laste opp bilder til en blogg eller en annen medietjeneste. • Du kan laste opp bilder fra en datamaskin som er koblet til Internett, selv når du ikke er hjemme eller på kontoret. • Du kan enkelt registrere de medietjenestene (som f.eks. blogger) du bruker ofte. Nærmere informasjon om "PMB Portable", se hjelpen til "PMB Portable". Starte "PMB Portable" (Windows) Når du bruker "PMB Portable" for første gang, må du velge språk. Følg nedenstående fremgangsmåte for å velge. Så snart du har valgt språk, blir trinn 3 til 5 unødvendige neste gang du bruker "PMB Portable". 1 Opprett en USB-tilkobling mellom kameraet og en datamaskin. Når du kobler kameraet til datamaskinen din, vises Autokjør-veiviseren. Klikk på [×] for å lukke Autokjør-veiviseren for unødvendige harddisker. • Hvis den ønskede Autokjør-veiviseren ikke vises, må du klikke på [Computer] (i Windows XP, [My Computer]) t [PMBPORTABLE], og deretter dobbeltklikke på [PMBP_Win.exe]. 2 Klikk på "PMB Portable". (I Windows XP klikker du på [PMB Portable] t [OK].) • Hvis [PMB Portable] ikke vises i Autokjør-veiviseren, må du klikke på [Computer] t [PMBPORTABLE] og deretter dobbeltklikke på [PMBP_Win.exe]. Skjermbildet for valg av språk vises. 3 Velg ønsket språk, og klikk så på [OK]. Skjermbildet for valg av region vises. 4 Velg riktig [Region] og [Country/Area], og klikk deretter på [OK]. Skjermbildet for brukeravtalen vises. 5 Les avtalen nøye. Hvis du godtar vilkårene i avtalen, må du klikke på [I Agree]. "PMB Portable" starter opp. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks 157 NO