Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Batterinivåindikatoren

Batterinivåindikatoren viser feil. • Dette skjer når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder. • Det er et misforhold mellom batterinivåindikatoren og den faktisk gjenværende batteriladningen. Lad ut batteriet helt en gang, og lad det så opp igjen for å rette på indikatoren. Avhengig av bruksforholdene er det mulig at skjermen fortsetter å vise feil. • Batteriet er oppbrukt (side 179). Skift det ut med et nytt. Kan ikke lade batteriet. • Du kan ikke lade batteriet med vekselstrømadapteren (selges separat). Bruk batteriladeren til å lade batteriet. Ladelampen CHARGE blinker mens batteriet lades. • Kontroller at batteriet er NP-BN1. • CHARGE-lampen vil blinke uregelmessig hvis du bruker et batteri som ikke har vært ladet på lenge. • CHARGE-lampen (på den medfølgende batteriladeren) har to blinkemønstre; raskt (ca. 0,15 sekunders intervaller) og sakte (ca. 1,5 sekunders intervaller). Når ladelampen blinker raskt, må du ta ut det batteriet som lades, og deretter sette det samme batteriet inn i batteriladeren igjen (til det sier klikk). Hvis ladelampen fortsetter å blinke raskt, kan det bety at det er noe i veien med batteriet. Blinker ladelampen sakte, er laderen i standbymodus, og ladingen har stoppet midlertidig. Ladingen stoppes midlertidig, og laderen går over i standbymodus, hvis temperaturen er for høy eller lav for lading. Ladingen gjenopptas, og ladelampen CHARGE lyser når temperaturen igjen er tilbake i det temperaturintervallet som egner seg for lading. Det anbefales at du lader batteriet innenfor riktig temperaturområde, mellom 10°C og 30°C. • Hvis du vil vite mer, se side 180. Ta stillbilder/ta opp film Kan ikke ta opp bilder. • Når bildene ikke kan lagres på et minnekort, men lagres i internminnet, selv om det er satt inn et minnekort i kameraet, må du forvisse deg om at minnekortet er satt helt inn. • Kontroller ledig kapasitet i internminnet eller på minnekortet. Hvis det er fullt, må du gjøre ett av følgende: – Slett unødvendige bilder (side 93). – Skift minnekort. • Du kan ikke ta bilder mens blitsen lades. • Trykk på knappen (stillbildemodus)/ (filmmodus). • Når du tar opp film, anbefales det å bruke følgende minnekort: – "Memory Stick PRO Duo" (Mark2), "Memory Stick PRO-HG Duo" – SD-minnekort, SDHC-minnekort eller SDXC-minnekort (Klasse 4 eller raskere) • Still inn [Demomodus] på [Av] (side 123). Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks Smilutløserfunksjonen virker ikke. • Det tas ingen bilder hvis ingen smilende ansikter registreres. • Still inn [Demomodus] på [Av] (side 123). Bildestabiliseringsfunksjonen virker ikke. • Bildestabiliseringsfunksjonen vil kanskje ikke fungere som den skal når du tar opp nattscener. • Ta bilde etter at du har trykket lukkerknappen halvveis ned. 164 NO

Opptaket tar lang tid. • Når lukkerhastigheten blir lavere enn en viss hastighet, for eksempel hvis du tar bilder på mørke steder, vil kameraet automatisk redusere støy i bildet. Denne funksjonen kalles NR (støyreduksjon) med sakte lukker, og det tar lenger tid å gjøre opptaket. Bildet er ute av fokus. • Motivet er for nært. Pass på å plassere linsen lenger unna motivet enn følgende minimumsavstander når du filmer: – I intelligent autojusteringsmodus, fremragende autojusteringsmodus og enkel modus: Ca. 1 cm (W)/ 50 cm (T) fra linsen. – I andre opptaksmoduser: Ca. 8 cm (W)/50 cm (T) fra linsen. Eller still inn på nærfokusmodus og knips ca. 1 cm til 20 cm fra W-siden. • (Landskap) eller (Halvlys) eller (Fyrverkeri) velges i Scenevalg når du tar stillbilder. Zoomen virker ikke. • Du kan ikke bruke zoomen i følgende situasjoner: – I intelligent panoramamodus – I 3D-opptaksmodus – I undervanns-iSweep-panoramamodus • Det er ikke sikkert at du kan bruke smart zoom; dette avhenger av bildestørrelsen (side 114). • Du kan ikke bruke den digitale zoomen i følgende situasjoner: – I fremragende autojusteringsmodus – I modus for uskarp bakgrunn – I filmmodus – Når modusen (Motlyskorreksjon HDR) er valgt i Scenevalg. – Når smilutløserfunksjonen er aktivert. Kan ikke velge ansiktsregistreringsfunksjonen. • Du kan velge ansiktsregistreringsfunksjonen kun når fokusmodus er stilt inn på [Multi-AF] og målemodus er stilt inn på [Multi]. • Du kan ikke velge ansiktsgjenkjenning når nærfokusmodus er aktivert. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks Blitsen virker ikke. • Du kan ikke bruke blitsen i følgende situasjoner: – I modus for uskarp bakgrunn – Når du tar seriebilder – Når modusene (Bildestabilisering), (Halvlys), (Håndholdt kamera i halvlys), (Høy følsomhet) eller (Fyrverkeri) velges i Scenevalg. – I intelligent panoramamodus – I 3D-opptaksmodus – I undervanns-iSweep-panoramamodus – I filmmodus • Still inn blitsen på [På] (side 60) i nærfokusmodus eller når scenevalgsmodus er stilt inn på (Landskap), (Gourmet), (Kjæledyr), (Strand), (Snø), (Under vann) eller (Høyhast.-lukker). Uklare, runde, hvite flekker vises på bilder som er tatt med blits. • Partikler (støv, pollen osv.) i luften har reflektert blitslyset og vises på bildet. Dette er ikke feil. 165 NO