Views
1 month ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

MP4 12M støttes ikke

MP4 12M støttes ikke med dette minnekortet MP4 6M støttes ikke med dette minnekortet • For filmopptak anbefales det å bruke en "Memory Stick PRO Duo" (Mark2), en "Memory Stick PRO- HG Duo" eller et SD-minnekort (klasse 4 eller raskere). Opptak er ikke tilgjengelig i dette filmformatet • Still inn [Filmformat] på [MP4] (side 111). Maksimalt antall bilder er allerede valgt • Opptil 10 filer kan velges ved bruk av [TransferJet]. • Opptil 100 filer kan velges ved bruk av [Flere bilder]. • Opptil 999 filer kan velges ved bruk av [Alle bilder fra denne dato] eller [Alt i denne mappen] for DPOF eller Beskytt. • Du kan legge til -merker (utskriftsbestilling) på opptil 999 filer. Feil ved musikkavspilling • Slett musikkfilen eller erstatt den med en vanlig musikkfil. • Utfør [Formater musikk], og last deretter ned en ny musikkfil. Feil ved musikkformatering • Utfør [Formater musikk]. Operasjonen kan ikke utføres i filer som ikke støttes • Prosessering og andre redigeringsfunksjoner i kameraet kan ikke utføres på bildefiler som er blitt prosessert ved hjelp av en datamaskin, eller på bilder som er tatt med andre kameraer. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks Forbereder bildedatabasefil Vent litt • Kameraet gjenoppretter datoinformasjonen osv. i tilfeller hvor bilder er blitt slettet på en PC e.l. • Den nødvendige bildedatabasefilen opprettes etter at minnekortet er formatert. • Antallet bilder overstiger det antallet kameraets datoadministrasjon kan håndtere i en databasefil. For å registrere ytterligere bilder i bildedatabasefilen må du slette bilder i [Datovisning]. Fant uoverensstemmelser i bilde- databasefil. Gjenoppretter data. • AVCHD-filmer kan ikke tas opp eller avspilles, fordi bildedatabasefilen er skadet. Følg instruksjonene på skjermen for å gjenopprette bildedatabasefilen. • Det er ikke mulig å ta opp til kameraets bildedatabasefil, eller å bruke avspillingsfunksjonen med [Datovisning]. Bruk "PMB" til å ta sikkerhetskopier av alle bilder på en PC, og bruk programmet til å gjenopprette et minnekort eller internminne. 174 NO

Feil i bildedatabasefil Kan ikke gjenopprette • Importer alle bildene til datamaskinen med "PMB", og formater minnekortet eller internminnet (side 138). For å vise bildene igjen med kameraet, må du eksportere de importerte bildene til kameraet med "PMB". Opptaksfunksjon ikke tilgjengelig pga. høy intern temperatur • Kameratemperaturen har steget. Du kan ikke lagre bilder før temperaturen har sunket. Opptaket har stoppet opp pga. økt kameratemperatur • Opptaket har stoppet som følge av en temperaturøkning under filmopptak. Vent til temperaturen har sunket. • Når du tar opp film over et lengre tidsrom, vil kameratemperaturen øke. I så fall må du ta en pause i filminnspillingen. Tilkobling mislyktes • Kontroller TransferJet-mottaksporten, og overfør data på riktig måte (side 17). Enkelte filer ble ikke sendt Enkelte filer ble ikke mottatt • Enten ble kommunikasjonen avbrutt under overføringen av bilder, eller så ble overføringen avbrutt fordi enhetens minne er fullt. Kontroller det tilgjengelige minnet og prøv å overføre data ved hjelp av TransferJet igjen. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks 175 NO