Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Søk etter

Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Om å bruke en "Memory Stick Micro" (selges separat) • Dette produktet er kompatibelt med "Memory Stick Micro" ("M2"). "M2" er en forkortelse for "Memory Stick Micro". • Når du vil bruke en "Memory Stick Micro" med kameraet, må du passe på å sette inn "Memory Stick Micro" i en "M2"-adapter av Duo-størrelse. Hvis du setter inn en "Memory Stick Micro" i kameraet uten en "M2"-adapter av Duo-størrelse, vil du kanskje ikke kunne ta den ut igjen av kameraet. • Oppbevar "Memory Stick Micro" utenfor små barns rekkevidde. De kan komme til å svelge den. Innhold Indeks 178 NO

Batteri Om lading av batteriet • Vi anbefaler at batteriet lades opp i omgivelsestemperaturer på mellom 10°C og 30°C. Batteriet vil kanskje ikke lades fullt i temperaturer som ligger utenfor dette temperaturområdet. Effektiv bruk av batteriet • Batteriets ytelse reduseres på steder med lave temperaturer. Når det er kaldt, er driftstiden til batteriet kortere. Vi anbefaler følgende metode for at batteriet skal kunne brukes så lenge som mulig: – Putt batteriet i en lomme nær kroppen for å varme det opp, og sett det inn i kameraet rett før du begynner opptaket. • Hvis du bruker blitsen eller zoomen hyppig, vil batteriet raskt tømmes for strøm. • Vi anbefaler at du har reservebatterier for hånden for to eller tre ganger den forventede opptakstiden, og at du gjør prøveopptak før de faktiske opptakene. • Ikke la det komme vann på batteriet. Batteriet er ikke vanntett. • Ikke legg batteriet på svært varme steder, som f.eks. i en bil eller i direkte solskinn. • Når batteripakkekontaktene er skitne, vil kameraet kanskje ikke slå seg på, batteripakken vil kanskje ikke lades opp, eller det kan oppstå andre symptomer. I slike tilfeller må du forsiktig tørke bort eventuell smuss med en myk klut. Oppbevare batteriet • Lad ut batteriet helt før du legger det til oppbevaring, og oppbevar det tørt og kjølig. For at batteriets funksjon skal opprettholdes, må du lade det helt opp og deretter lade det helt ut i kameraet minst en gang i året mens du oppbevarer det. • For å bruke opp batteriet må du la kameraet være i lysbildeavspillingsmodus (side 90) til strømmen er brukt opp. • For å holde batteripakketerminalen ren og for å forhindre kortslutning, legg batteripakken i en plastpose, e.l. når du bærer eller oppbevarer den for å isolere den fra andre metallgjenstander, e.l. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks Om batteriets levetid • Batteriets levetid er begrenset. Batterikapasiteten reduseres med tiden og med gjentatt bruk. Hvis brukstiden reduseres betydelig fra en opplading til neste, er det sannsynligvis på tide å skifte ut batteriet med et nytt. • Batteriets levetid varierer med oppbevaringsforholdene og driftsbetingelsene, og med miljøet der batteriet brukes. Kompatibelt batteri • Batteriet NP-BN1 (inkludert) kan kun brukes i N-typekompatible Cyber-shot-modeller. 179 NO