Views
2 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Indeks Tallstørrelser

Indeks Tallstørrelser 3D-fotografering ...............................................................50 3D-funksjoner ....................................................................48 3D-panorama ......................................................................50 3D-visning .........................................................................100 A A/V OUT (STEREO)-kontakt ..................................146 AF-avstandssøkerramme...............................................77 AF-lys ..................................................................................112 Ansiktsgjenkjenning........................................................83 Antall bilder i indeksen................................................109 Antall stillbilder ..............................................................184 Auto-orient. .......................................................................115 AVCHD-format...............................................................182 Avspilling 3D-bilder.......................................................................52 Film .................................................................................47 Stillbilder ......................................................................41 Avspillingszoom ...............................................................42 B Batteri ..................................................................................179 Batterilader........................................................................180 Beskytt.................................................................................103 Bildeindeks..........................................................................89 Bildeoverf. med TransferJet ........................................95 Bildestabilisering ..............................................................36 Bildestørr. ............................................................................67 Blits...................................................................................60, 61 Bruke kameraet i utlandet ...........................................176 C COMPONENT ................................................................127 D Datamaskin Anbefalt miljø...........................................................152 Importere bilder ...............................................155, 156 Macintosh-datamaskin ..........................................152 Windows-datamaskin ............................................152 Dato- og tidsinnstill.......................................................145 Demomodus ......................................................................123 Digital zoom .....................................................................114 Display-innstillinger Opptak............................................................................86 Visning.........................................................................107 DPOF ...................................................................................104 E Egendiagnose-display...................................................171 Eksponering ........................................................................72 Eksponeringsdata............................................................108 Endre REC-mappe .........................................................140 Enkel modus Opptak............................................................................55 Visning...........................................................................87 EV ...........................................................................................72 Eye-Fi ..................................................................................135 F Feilsøking...........................................................................163 Filmformat.........................................................................111 Filmknapp ............................................................................59 Filmmodus Opptak............................................................................33 Visning...........................................................................47 Filmopptaksscene .............................................................56 Filnummer .........................................................................143 Flermønstermåling ...........................................................79 Flervinkelpanorama.........................................................50 Fokus......................................................................................77 Format .................................................................................138 Formater musikk.............................................................132 Fotograferingsretning .....................................................65 Fremragende autojustering...........................................29 Fyrverkeri.............................................................................37 Følgefokus ...........................................................................25 Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks 186 NO

G Gjøre bakgrunnen uskarp ..............................................35 Gourmet ................................................................................37 H Halvlys ..................................................................................36 Halvlysportrett ...................................................................36 HD(1080i)..........................................................................127 HDMI-oppløsning ..........................................................125 Hus ........................................................................................128 Hvitbalanse..........................................................................74 Hvitbalanse under vann .................................................76 Høy følsomhet....................................................................36 Høyhast.-lukker.................................................................37 Håndholdt kamera i halvlys .........................................36 I Initialiser.............................................................................124 Innst........................................................................................15 Intelligent autojustering .................................................28 Intelligent panoramafotografering ............................31 Intelligent Pantilter ........................................................181 Internminne .........................................................................24 ISO..........................................................................................73 K Kalender ...............................................................................88 Kalibrering.........................................................................137 Kjæledyr ...............................................................................37 Klokkeinnstillinger ........................................................145 Kobler til Datamaskin ................................................................155 TV ..................................................................................146 Kopier ..................................................................................142 KTRL for HDMI.............................................................126 Kvalitet..................................................................................67 L Landskap ..............................................................................36 Language Setting ............................................................121 Last ned musikk ..............................................................131 LCD-lysstyrke..................................................................120 Lukk. øyne-varsel...........................................................118 Lukkede øyne-reduksjon ...............................................85 LUN-innstillinger ...........................................................130 Lysbildevisning .................................................................90 M Macintosh-datamaskin .................................................152 Makro.....................................................................................71 Male........................................................................................97 Mappe Bytter ............................................................................140 Oppretter .....................................................................139 Slette .............................................................................141 Velger...........................................................................110 Mass Storage ....................................................................129 MENU-skjermbildet (Menyskjermbilde).........12, 14 Midlertidig rotert visning ..............................................44 Minnekort.......................................................................3, 177 Motlyskorreksjon HDR..................................................36 MTP......................................................................................129 Multi-AF...............................................................................77 Multikontakt .....................................................................149 Music Transfer.................................................................153 Myke hudtoner...................................................................36 Myke hudtoner-effekt .....................................................82 Mykt snapshot....................................................................36 Målemodus..........................................................................79 N Navn på deler .....................................................................17 Ny REC-mappe ...............................................................139 Nærfokus ..............................................................................71 Nøyaktig digital zoom..................................................114 O Områdeinnstilling...........................................................144 Operativsystem ................................................................152 Opprette en disk ..............................................................159 Opptak 3D-bilder.......................................................................50 Film .................................................................................33 Stillbilder ......................................................................28 Optisk zoom................................................................40, 114 P Panorama..............................................................................31 Panoramabildestørrelse ..................................................67 PC..........................................................................................152 Pekeskjerm ..........................................................................21 Piksel......................................................................................69 Pip .........................................................................................119 Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks 187 NO

 • Page 1 and 2:

  Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ i

 • Page 3 and 4:

  Om bruk av kameraet Merknader om mi

 • Page 5 and 6:

  Innhold Om bruk av kameraet Opptak

 • Page 7 and 8:

  TV Datamaskin Vise bilde på en SD-

 • Page 9 and 10:

  Søk etter arbeidsoperasjon Overlat

 • Page 11 and 12:

  Redigere bilder Male·······

 • Page 13 and 14:

  Menyelementer Målemodus — —

 • Page 15 and 16:

  Innstillingselementer Du kan endre

 • Page 17 and 18:

  Navn på deler Kamera A Lukkerknapp

 • Page 19 and 20:

  Liste over ikoner som vises på skj

 • Page 21 and 22:

  Bruke pekeskjermen Kameraet gir deg

 • Page 23 and 24:

  Tilpasse MENU-elementer Under oppta

 • Page 25 and 26:

  Peke på skjermen for å fokusere N

 • Page 27 and 28:

  REC-modus Du kan velge opptaksmodus

 • Page 29 and 30:

  Fremragende autojustering Kameraet

 • Page 31 and 32:

  Intelligent panoramafotografering S

 • Page 33 and 34:

  Filmmodus Setter deg i stand til å

 • Page 35 and 36:

  Gjøre bakgrunnen uskarp Kameraet f

 • Page 37 and 38:

  (Gourmet) (Kjæledyr) Velger makrom

 • Page 39 and 40:

  Undervanns-i Panorama. Når kamerae

 • Page 41 and 42:

  Vise stillbilder 1 Trykk på -knapp

 • Page 43 and 44:

  Vid zoom I enkeltbildemodus vises s

 • Page 45 and 46:

  Vise seriebilder Spiller av seriebi

 • Page 47 and 48:

  Vise film 1 Trykk på -knappen (avs

 • Page 49 and 50:

  zFilnavnet til 3D-bildet Et 3D-bild

 • Page 51 and 52:

  zTips for 3D-fotografering Panorer

 • Page 53 and 54:

  Vise et bilde på en 3D-TV Du kan v

 • Page 55 and 56:

  Enkel modus Setter deg i stand til

 • Page 57 and 58:

  Smilutløser Når kameraet registre

 • Page 59 and 60:

  Filmknapp Du kan starte filmopptak

 • Page 61 and 62:

  Blits I enkel modus kan du velge bl

 • Page 63 and 64:

  MENU/ innstillingssøk zTips for å

 • Page 65 and 66:

  Fotograferingsretning Still inn ret

 • Page 67 and 68:

  Bildestørr./ Panoramabildestørrel

 • Page 69 and 70:

  zOm "bildekvalitet" og "bildestørr

 • Page 71 and 72:

  Makro Bruk denne innstillingen til

 • Page 73 and 74:

  ISO Stiller inn lysfølsomheten nå

 • Page 75 and 76:

  Merknader • [Hvitbalanse] er ikke

 • Page 77 and 78:

  Fokus Du kan endre fokuseringsmetod

 • Page 79 and 80:

  Målemodus Velger målemetode, dvs.

 • Page 81 and 82:

  Merknader • Scenegjenkjenningsfun

 • Page 83 and 84:

  Ansiktsgjenkjenning Registrerer ans

 • Page 85 and 86:

  Lukkede øyne-reduksjon Når Scenev

 • Page 87 and 88:

  Enkel modus Når du viser stillbild

 • Page 89 and 90:

  Bildeindeks Viser flere bilder samt

 • Page 91 and 92:

  Lysbildevisning med musikk 1 Pek p

 • Page 93 and 94:

  Slett Lar deg velge hvilke uønsked

 • Page 95 and 96:

  Bildeoverf. med TransferJet Transfe

 • Page 97 and 98:

  Male Tegner eller legger til et ste

 • Page 99 and 100:

  Retusjere Retusjerer et innspilt bi

 • Page 101 and 102:

  Visningsmodus Lar deg velge visning

 • Page 103 and 104:

  Beskytt Beskytter lagrede bilder mo

 • Page 105 and 106:

  Rotere Roterer et stillbilde. Bruk

 • Page 107 and 108:

  Display-innstillinger Stiller inn h

 • Page 109 and 110:

  MENU/ innstillingssøk Antall bilde

 • Page 111 and 112:

  Filmformat Du kan stille inn den op

 • Page 113 and 114:

  MENU/ innstillingssøk Rutenettlinj

 • Page 115 and 116:

  Auto-orient. Når kameraet dreies f

 • Page 117 and 118:

  Rødøyereduksjon Blitsen blinker t

 • Page 119 and 120:

  Pip Endrer innstillingene til den l

 • Page 121 and 122:

  Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ i

 • Page 123 and 124:

  Demomodus Du kan stille inn om du v

 • Page 125 and 126:

  HDMI-oppløsning Stiller inn den op

 • Page 127 and 128:

  COMPONENT Velger enten SD eller HD

 • Page 129 and 130:

  USB-tilk. Brukes til å velge modus

 • Page 131 and 132:

  MENU/ innstillingssøk Last ned mus

 • Page 133 and 134:

  Strømsparer Stiller inn hvor lang

 • Page 135 and 136: Eye-Fi Stiller inn hvorvidt du vil
 • Page 137 and 138: Kalibrering Gir deg muligheten til
 • Page 139 and 140: Ny REC-mappe Oppretter en mappe på
 • Page 141 and 142: Slette REC-mappe Sletter den mappen
 • Page 143 and 144: Filnummer Brukes til å velge hvord
 • Page 145 and 146: Dato- og tidsinnstill. Stiller inn
 • Page 147 and 148: Vise et bilde på en HD-TV (High De
 • Page 149 and 150: Vise et bilde ved å koble kameraet
 • Page 151 and 152: MENU/ innstillingssøk Merknader
 • Page 153 and 154: Bruke programvaren Installere "PMB
 • Page 155 and 156: Koble kameraet til en datamaskin 1
 • Page 157 and 158: Laste opp bilder til en medietjenes
 • Page 159 and 160: Opprette en disk med filmer Du kan
 • Page 161 and 162: Opprette disker med bilder med stan
 • Page 163 and 164: Feilsøking Hvis du får problemer
 • Page 165 and 166: Opptaket tar lang tid. • Når luk
 • Page 167 and 168: Det samme bildet tas flere ganger.
 • Page 169 and 170: Så snart et bilde er eksportert ti
 • Page 171 and 172: Varselindikatorer og meldinger Egen
 • Page 173 and 174: Ingen stillbilder • Ingen 3D-bild
 • Page 175 and 176: Feil i bildedatabasefil Kan ikke gj
 • Page 177 and 178: Minnekort Typer av minnekort som ka
 • Page 179 and 180: Batteri Om lading av batteriet •
 • Page 181 and 182: Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ i
 • Page 183 and 184: MENU/ innstillingssøk TransferJet-
 • Page 185: Forholdsregler Ikke bruk/oppbevar k
 • Page 189: Lisensmerknader "C Library"-, "Expa