Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

PMB

PMB .....................................................................................153 PMB Portable ...................................................................157 Program Auto .....................................................................34 Programvare......................................................................153 PTP .......................................................................................129 Punkt-AF..............................................................................77 Punktmåling........................................................................79 R REC-modus.........................................................................27 Retusjere...............................................................................99 Rotere...................................................................................105 Rutenettlinje......................................................................113 Rødøyekorreksjon ............................................................99 Rødøyereduksjon............................................................117 S Sakte synk............................................................................60 Scenegjenkjenning ...........................................................80 Scenevalg .............................................................................36 SD..........................................................................................127 Selvportrett..........................................................................62 Selvutl. ............................................................................62, 64 Senter-AF.............................................................................77 Sentervektet måling .........................................................79 Serieinnstillinger...............................................................70 Skjermfarge.......................................................................122 Slett.........................................................................................93 Slette REC-mappe..........................................................141 Smart zoom .......................................................................114 Smilutløser...........................................................................57 Snø ..........................................................................................37 Stillbilde-/filmmodusknapp .........................................26 Strand.....................................................................................37 Strømsparer .......................................................................133 U Under vann ..........................................................................37 Undervanns-i Panorama. ...............................................39 USB-kontakt .....................................................................155 USB-tilk. ............................................................................129 Uskarp maskering.............................................................99 Uskarp-effekt......................................................................66 Utskrift ........................................................................104, 162 Utskriftsbestillingsmerke ............................................162 V Valgt ansikt-minne...........................................................84 Varselindikatorer og meldinger................................171 Veil. for scenegjenkj.....................................................116 Velg mappe .......................................................................110 VGA .......................................................................................67 Vid zoom..............................................................................43 Vis seriegruppe................................................................102 Vise seriebilder..................................................................45 Visningsmodus ................................................................101 Voluminnstillinger .........................................................106 W Windows-datamaskin ...................................................152 Z Zoom......................................................................................40 Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks T Tilpasse .................................................................................23 TransferJet .........................................................................134 TransferJet-standard ......................................................183 Trimming (endre størrelse)...........................................99 TV ...........................................................................53, 146, 147 188 NO

Lisensmerknader "C Library"-, "Expat"-, "zlib"-, "dtoa"-, "pcre"- og "libjpeg"-programvare er inkludert i kameraet. Vi tilbyr denne programvaren basert på lisensavtaler med opphavsrettseierne. Basert på forespørsler fra opphavsrettseierne til disse programmene, er vi forpliktet å informere deg om følgende. Les følgende avsnitt. Les "license1.pdf" i "License"-mappen på CD-ROM-en. Du vil finne lisenser (på engelsk) for "C Library"-, "Expat"-, "zlib"-, "dtoa"-, "pcre"- og "libjpeg"-programvare. DETTE PRODUKTET ER LISENSIERT I HENHOLD TIL AVC- PATENTPORTEFØLJELISENSEN FOR PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK AV EN FORBRUKER FOR (i) OPPTAK AV VIDEO I SAMSVAR MED AVC-STANDARDEN ("AVC VIDEO") OG/ELLER (ii) AVSPILLING AV AVC-VIDEO SOM ER TATT OPP AV EN FORBRUKER INVOLVERT I PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL AKTIVITET OG/ELLER ER KJØPT INN FRA EN VIDEOLEVERANDØR SOM ER LISENSIERT TIL Å LEVERE AVC- VIDEO. DET GIS INGEN LISENS FOR NOEN ANNEN BRUK, HVERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT. YTTERLIGERE INFORMASJON ER TILGJENGELIG HOS MPEG LA, L.L.C. SE HTTP://WWW.MPEGLA.COM Om GNU GPL/LGPL-kvalifisert programvare Programvare som er kvalifisert for følgende GNU General Public License (heretter kalt "GPL") eller GNU Lesser General Public License (heretter kalt "LGPL"), er inkludert i kameraet. Dette forteller deg at du har rett til å ha tilgang til, endre og videredistribuere kildekode for disse programmene under vilkårene for medfølgende GPL/LGPL. Kildekode er tilgjengelig på Internett. Bruk følgende URL for å laste den ned. http://www.sony.net/Products/Linux/ Vi ser helst at du ikke kontakter oss angående innhold i kildekode. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks Les "license2.pdf" i "License"-mappen på CD-ROM-en. Du vil finne lisenser (på engelsk) for "GPL"-, og "LGPL"-programvare. Du må ha Adobe Reader for å kunne vise PDF-filen. Hvis dette ikke er installert på datamaskinen, kan du laste ned programmet fra Adobe Systems' webområde: http://www.adobe.com/ Om lisensen for "Music Transfer" på CD-ROM-en (inkludert) MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and Thomson. 189 NO

 • Page 1 and 2:

  Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ i

 • Page 3 and 4:

  Om bruk av kameraet Merknader om mi

 • Page 5 and 6:

  Innhold Om bruk av kameraet Opptak

 • Page 7 and 8:

  TV Datamaskin Vise bilde på en SD-

 • Page 9 and 10:

  Søk etter arbeidsoperasjon Overlat

 • Page 11 and 12:

  Redigere bilder Male·······

 • Page 13 and 14:

  Menyelementer Målemodus — —

 • Page 15 and 16:

  Innstillingselementer Du kan endre

 • Page 17 and 18:

  Navn på deler Kamera A Lukkerknapp

 • Page 19 and 20:

  Liste over ikoner som vises på skj

 • Page 21 and 22:

  Bruke pekeskjermen Kameraet gir deg

 • Page 23 and 24:

  Tilpasse MENU-elementer Under oppta

 • Page 25 and 26:

  Peke på skjermen for å fokusere N

 • Page 27 and 28:

  REC-modus Du kan velge opptaksmodus

 • Page 29 and 30:

  Fremragende autojustering Kameraet

 • Page 31 and 32:

  Intelligent panoramafotografering S

 • Page 33 and 34:

  Filmmodus Setter deg i stand til å

 • Page 35 and 36:

  Gjøre bakgrunnen uskarp Kameraet f

 • Page 37 and 38:

  (Gourmet) (Kjæledyr) Velger makrom

 • Page 39 and 40:

  Undervanns-i Panorama. Når kamerae

 • Page 41 and 42:

  Vise stillbilder 1 Trykk på -knapp

 • Page 43 and 44:

  Vid zoom I enkeltbildemodus vises s

 • Page 45 and 46:

  Vise seriebilder Spiller av seriebi

 • Page 47 and 48:

  Vise film 1 Trykk på -knappen (avs

 • Page 49 and 50:

  zFilnavnet til 3D-bildet Et 3D-bild

 • Page 51 and 52:

  zTips for 3D-fotografering Panorer

 • Page 53 and 54:

  Vise et bilde på en 3D-TV Du kan v

 • Page 55 and 56:

  Enkel modus Setter deg i stand til

 • Page 57 and 58:

  Smilutløser Når kameraet registre

 • Page 59 and 60:

  Filmknapp Du kan starte filmopptak

 • Page 61 and 62:

  Blits I enkel modus kan du velge bl

 • Page 63 and 64:

  MENU/ innstillingssøk zTips for å

 • Page 65 and 66:

  Fotograferingsretning Still inn ret

 • Page 67 and 68:

  Bildestørr./ Panoramabildestørrel

 • Page 69 and 70:

  zOm "bildekvalitet" og "bildestørr

 • Page 71 and 72:

  Makro Bruk denne innstillingen til

 • Page 73 and 74:

  ISO Stiller inn lysfølsomheten nå

 • Page 75 and 76:

  Merknader • [Hvitbalanse] er ikke

 • Page 77 and 78:

  Fokus Du kan endre fokuseringsmetod

 • Page 79 and 80:

  Målemodus Velger målemetode, dvs.

 • Page 81 and 82:

  Merknader • Scenegjenkjenningsfun

 • Page 83 and 84:

  Ansiktsgjenkjenning Registrerer ans

 • Page 85 and 86:

  Lukkede øyne-reduksjon Når Scenev

 • Page 87 and 88:

  Enkel modus Når du viser stillbild

 • Page 89 and 90:

  Bildeindeks Viser flere bilder samt

 • Page 91 and 92:

  Lysbildevisning med musikk 1 Pek p

 • Page 93 and 94:

  Slett Lar deg velge hvilke uønsked

 • Page 95 and 96:

  Bildeoverf. med TransferJet Transfe

 • Page 97 and 98:

  Male Tegner eller legger til et ste

 • Page 99 and 100:

  Retusjere Retusjerer et innspilt bi

 • Page 101 and 102:

  Visningsmodus Lar deg velge visning

 • Page 103 and 104:

  Beskytt Beskytter lagrede bilder mo

 • Page 105 and 106:

  Rotere Roterer et stillbilde. Bruk

 • Page 107 and 108:

  Display-innstillinger Stiller inn h

 • Page 109 and 110:

  MENU/ innstillingssøk Antall bilde

 • Page 111 and 112:

  Filmformat Du kan stille inn den op

 • Page 113 and 114:

  MENU/ innstillingssøk Rutenettlinj

 • Page 115 and 116:

  Auto-orient. Når kameraet dreies f

 • Page 117 and 118:

  Rødøyereduksjon Blitsen blinker t

 • Page 119 and 120:

  Pip Endrer innstillingene til den l

 • Page 121 and 122:

  Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ i

 • Page 123 and 124:

  Demomodus Du kan stille inn om du v

 • Page 125 and 126:

  HDMI-oppløsning Stiller inn den op

 • Page 127 and 128:

  COMPONENT Velger enten SD eller HD

 • Page 129 and 130:

  USB-tilk. Brukes til å velge modus

 • Page 131 and 132:

  MENU/ innstillingssøk Last ned mus

 • Page 133 and 134:

  Strømsparer Stiller inn hvor lang

 • Page 135 and 136:

  Eye-Fi Stiller inn hvorvidt du vil

 • Page 137 and 138: Kalibrering Gir deg muligheten til
 • Page 139 and 140: Ny REC-mappe Oppretter en mappe på
 • Page 141 and 142: Slette REC-mappe Sletter den mappen
 • Page 143 and 144: Filnummer Brukes til å velge hvord
 • Page 145 and 146: Dato- og tidsinnstill. Stiller inn
 • Page 147 and 148: Vise et bilde på en HD-TV (High De
 • Page 149 and 150: Vise et bilde ved å koble kameraet
 • Page 151 and 152: MENU/ innstillingssøk Merknader
 • Page 153 and 154: Bruke programvaren Installere "PMB
 • Page 155 and 156: Koble kameraet til en datamaskin 1
 • Page 157 and 158: Laste opp bilder til en medietjenes
 • Page 159 and 160: Opprette en disk med filmer Du kan
 • Page 161 and 162: Opprette disker med bilder med stan
 • Page 163 and 164: Feilsøking Hvis du får problemer
 • Page 165 and 166: Opptaket tar lang tid. • Når luk
 • Page 167 and 168: Det samme bildet tas flere ganger.
 • Page 169 and 170: Så snart et bilde er eksportert ti
 • Page 171 and 172: Varselindikatorer og meldinger Egen
 • Page 173 and 174: Ingen stillbilder • Ingen 3D-bild
 • Page 175 and 176: Feil i bildedatabasefil Kan ikke gj
 • Page 177 and 178: Minnekort Typer av minnekort som ka
 • Page 179 and 180: Batteri Om lading av batteriet •
 • Page 181 and 182: Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ i
 • Page 183 and 184: MENU/ innstillingssøk TransferJet-
 • Page 185 and 186: Forholdsregler Ikke bruk/oppbevar k
 • Page 187: G Gjøre bakgrunnen uskarp ........