Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

2 Indikator Betydning

2 Indikator Betydning Gjenværende batteritid Advarsel om lite batteristrøm AF-lys REC-mappe Opptaks-/avspillingsmedia (minnekort, internminne) Visning av Eye-Fi-modus Zooming Målemodus Blits Hvitbalanse 3 Indikator Betydning Serieinnstillinger C:32:00 Egendiagnose-display Advarsel om temperaturøkning Selvutløser 96 Antall bilder som kan tas 100 min Tilgjengelig opptakstid Ansiktsregistrering Uskarp-effekt Myke hudtoner-effekt Databasefilen er full/advarsel om feil i databasefil Bildestørrelse/ panoramabildestørrelse/kvalitet Indikator 125 Lukkerhastighet F3.5 Blenderverdi 4 Indikator Betydning Fokus Rødøyereduksjon z AE/AF-lås Støyreduksjon NR med sakte lukker 125 Lukkerhastighet F3.5 Blenderverdi ISO400 ISO-tall +2.0EV Eksponeringsverdi Nærfokus Blitsmodus Blits lader Målemodus REC Ta opp film/standby Standby 0:12 Opptakstid (m:s) N Avspilling Avspillingsindikator 0:00:12 Telleverk 101-0012 Mappefilnummer 2010 1 1 9:30 AM Betydning Dato/tid for opptak av det avspilte bildet Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks AF-avstandssøkerramme ISO400 +2.0EV Trådkors for punktmåling ISO-tall Eksponeringsverdi 20 NO

Bruke pekeskjermen Kameraet gir deg mulighet til å utføre arbeidsoperasjoner og foreta innstillinger ved å peke på knappene eller dra elementer på LCD-skjermen med fingeren. Betjene kameraet ved å peke på LCD-skjermen Knapp Handling / / / Viser de skjulte elementene, så de elementene du vil stille inn vises på skjermen. Går tilbake til forrige skjermbilde. Viser funksjonsbeskrivelser for hver innstilling i valgskjermbildene med hensyn til MENU (opptak), REC-modus, scenevalgmodus og 3D-opptaksmodus. Berør t de elementene du vil lese beskrivelsen av. Merknader • Bruk pekeskjermen ved å trykke lett ("peke") på den med fingeren eller den medfølgende pekepennen. Hvis du trykker for hardt, eller bruker en spiss gjenstand, bortsett fra den medfølgende pekepennen, kan du ødelegge pekeskjermen. • Hvis du peker på øvre høyre hjørne av skjermen mens du fotograferer, vil knappene og ikonene forsvinne et lite øyeblikk. Knappene og ikonene vil dukke opp igjen når du løfter fingeren din fra skjermen. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks 21 NO