Views
3 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Bruke internminnet

Bruke internminnet Kameraet har ca. 32 MB internminne. Dette minnet kan ikke fjernes. Selv når det ikke er satt inn noe minnekort i kameraet, kan du ta bilder med dette internminnet. B B Internminne Når det er satt inn et minnekort [Opptak]: Bilder tas opp på minnekortet. [Avspilling]: Bilder på minnekortet spilles av. [Meny, Innstillinger osv.]: Du kan utføre flere operasjoner på bildene på minnekortet. Når det ikke er satt inn noe minnekort [Opptak]: Bildene tas opp med internminnet. • Du kan ikke lagre filmer i internminnet med følgende filmkvalitet eller filmbildestørrelse: – [AVC HD 17M FH], [AVC HD 9M HQ] – [MP4 12M], [MP4 6M] [Avspilling]: Bilder lagret i internminnet spilles av. [Meny, Innstillinger osv.]: Du kan utføre flere operasjoner på bildene i internminnet. Om bildedata som er lagret i internminnet Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Vi anbefaler at du lager en sikkerhetskopi av data på en av følgende måter: Ta sikkerhetskopi av data på en harddisk på en datamaskin Utfør den prosedyren som er beskrevet på side 155 uten at det er satt inn noe minnekort i kameraet. Indeks Ta sikkerhetskopi av data på et minnekort Klargjør et minnekort med tilstrekkelig ledig kapasitet, og utfør så den prosedyren som er forklart i [Kopier] (side 142). Merknader • Du kan ikke importere bildedata fra et minnekort til internminnet. • Ved å koble sammen kameraet og en datamaskin ved hjelp av en USB-kabel, kan du importere data fra internminnet til en datamaskin. Du kan imidlertid ikke eksportere data fra en datamaskin til internminnet. 24 NO

Peke på skjermen for å fokusere Når du peker på området du vil fokusere på, viser pekeskjermen en ramme, og ved å trykke lukkerknappen halvveis ned, kommer rammen i fokus. Peke på motivet på skjermen Kameraet følger motivet og justerer fokuset automatisk til du trykker lukkerknappen halvveis ned, selv om motivet er i bevegelse (Følgefokus). Trykk lukkerknappen halvveis ned for å låse posisjonen til motivet, fokus og eksponering. Knapp/betjeningsmetode Pek på skjermen Handling Justerer fokus. Avbryter funksjonen. Merknader • Følgefokusering er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner: – I intelligent panoramamodus – I 3D-opptaksmodus – I filmmodus – I enkel modus – Når smilutløserfunksjonen er aktivert – Når (Landskap), (Halvlys), (Fyrverkeri) eller (Under vann) er valgt i scenevalgsmodus – Når [Selvutl.] er stilt inn på [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to personer] – Når du bruker [Digital zoom] – I nærfokusmodus • Følgefokusering kan ikke aktiveres i følgende situasjoner: – Motivet beveger seg for raskt. – Motivet er for lite eller for stort. – Motivet har samme farge som bakgrunnen. – I svakt lys. – Under forhold der lysstyrken varierer. • Følgefokusering blir automatisk avbrutt når motivet forsvinner fra skjermen eller det ikke har vært mulig å følge det. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks 25 NO