Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Bruke stillbilde-/

Bruke stillbilde-/ filmmodusknappen Du kan velge den opptaksmodusen du vil fotografere med. Innhold Lukkerknapp / -modusknapp Søk etter arbeidsoperasjon 1 Trykk på / -modusknappen for å gå til (stillbildemodus) eller (filmmodus). (stillbilde) (film) Setter deg i stand til å ta stillbilder. Veksler til den stillbildemodusen som velges ved hjelp av (REC-modus) (side 27). Setter deg i stand til å ta opp film. Veksler til filmopptaksscenen som ble stilt inn ved hjelp av t [Filmopptaksscene] (side 56). MENU/ innstillingssøk Indeks 26 NO

REC-modus Du kan velge opptaksmodus basert på forholdene og objektivet. 1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus. 2 (REC-modus) t ønsket modus Innhold (Intelligent autojustering) (Fremragende autojustering) (i Panoramafotografering) (Filmmodus) (Program Auto) (Gjøre bakgrunnen uskarp) (Scenevalg) Setter deg i stand til å ta stillbilder med automatisk justerte innstillinger. Setter deg i stand til å ta stillbilder med høyere kvalitet enn med intelligent autojusteringsmodus. Setter deg i stand til å fotografere et panoramabilde etter at du har komponert bildene. Setter deg i stand til å ta opp film. Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning). Du kan også velge ulike innstillinger ved hjelp av menyen. Setter deg i stand til å ta et bilde med uskarp bakgrunn og definere motivet. Gir deg muligheten til å ta opp med forhåndsinnstilte innstillinger, i samsvar med den aktuelle scenen. Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks (3D-fotografering) (Undervanns-i Panorama.) Setter deg i stand til å ta 3D-bilder ved å komponere bildene. Setter deg i stand til å ta panoramabilder under vann. [Undervanns-i Panorama.] er tilgjengelig når [Hus] er stilt inn på [På]. 27 NO