Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Intelligent

Intelligent autojustering Setter deg i stand til å ta stillbilder med automatisk justerte innstillinger. 1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus. 2 (REC-modus) t (Intelligent autojustering) 3 Trykk på lukkerknappen for å ta et bilde. Merk • [Blits] er stilt inn på [Auto] eller [Av]. zOm scenegjenkjenning Scenegjenkjenning brukes i Intelligent autojusteringsmodus. Ved hjelp av denne funksjonen gjenkjenner kameraet automatisk opptaksvilkårene, og tar bildet. Ikon for scenegjenkjenning og veiviser Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Kameraet gjenkjenner (Halvlys), (Halvlysportrett), (Halvlys med stativ), (Motlys), (Portrett i motlys), (Landskap), (Makro), (Nærfokus) og (Portrett), og viser det tilsvarende ikonet og veiviseren på skjermen når scenen er gjenkjent. Hvis du vil vite mer, se side 80. Indeks zHvis du tar opp et stillbilde av et motiv som det er vanskelig å fokusere på • Den korteste opptaksavstanden er ca. 8 cm (1 cm i modusen Intelligent autojustering eller Enkel modus) (W), 50 cm (T) (fra linsen). Ta opp i nærfokusmodus når du fotograferer et motiv som ligger nærmere enn opptaksavstanden. • Hvis kameraet ikke kan fokusere på motivet automatisk, vil indikatoren for AE/AF-låsen begynne å blinke sakte, og pipelyden høres ikke. Du må enten komponere bildet på en annen måte, eller endre fokusinnstillingen (side 77). • I følgende situasjoner kan det være vanskelig å fokusere: – Det er mørkt og motivet er langt unna. – Kontrasten mellom motivet og bakgrunnen er dårlig. – Motivet synes gjennom glass. – Motivet beveger seg raskt. – Ved lysreflekser eller skinnende overflater. – Motivet er bakgrunnsbelyst eller har lys som blinker. 28 NO

Fremragende autojustering Kameraet kombinerer scenegjenkjenning og teknologi for høykvalitetsbilder og tar automatisk bilder med optimale innstillinger. 1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus. 2 (REC-modus) t (Fremragende autojustering) 3 Trykk på lukkerknappen. Kameraet tar seriebilder ved behov og legger dem over hverandre. Ved å legge bilder over hverandre lagrer kameraet et bilde med mindre uskarphet og støy. Merknader • [Blits] er stilt inn på [Auto] eller [Av]. I svakt lys, for eksempel nattscener, stiller du inn [Blits] på [Av] for å oppnå maksimal effekt av overleggsbildene. • Effekten av redusert uskarphet er mindre i følgende situasjoner: – Et motiv i bevegelse – Et motiv som er for nær kameraet – Et bilde med liten kontrast, f.eks. himmel, sandstrand eller gressplen – Et motiv som er i kontinuerlig forandring, som bølger eller fossefall Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks Forts. r 29 NO