Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Bruke denne håndboken

Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. Dette er praktisk når du leter etter en funksjon du vil se. Innhold Innhold Søk etter MENU/ arbeidsoperasjon innstillingssøk Søk etter informasjon sortert etter funksjon. Søk etter informasjon sortert etter arbeidsoperasjon. Søk etter informasjon i en liste over MENU/innstillingselementer. Søk etter arbeidsoperasjon Søk etter informasjon sortert etter nøkkelord. Merker og notasjon som brukes i denne håndboken Indeks I denne håndboken vises rekkefølgen av arbeidsoperasjonene med piler (t). Du bør peke på elementene på skjermen i den viste rekkefølgen. Merker vises etter hvert som de dukker opp i kameraets standardinnstilling. MENU/ innstillingssøk Indeks Standardinnstillingen vises med . Viser hva du bør være forsiktig med og hvilke begrensninger som gjelder for riktig bruk av kameraet. zAngir informasjon det kan være nyttig å kjenne til. 2 NO

Om bruk av kameraet Merknader om minnekorttyper du kan bruke (selges separat) Følgende minnekort er kompatible med dette kameraet: "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo", "Memory Stick Duo", SD-minnekort, SDHC-minnekort og SDXC-minnekort. MultiMediaCard kan ikke brukes. I denne håndboken brukes begrepet "Memory Stick Duo" for å henvise til "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo" og "Memory Stick Duo", og begrepet "SDkort" for å henvise til SD-minnekort, SDHCminnekort og SDXC-minnekort. • Det er bekreftet at "Memory Stick Duo" med en kapasitet på opptil 32 GB og SD-kort på opptil 64 GB fungerer godt med kameraet. • Når du tar opp film, anbefales det at du bruker følgende minnekort: – (Mark2) ("Memory Stick PRO Duo" (Mark2)) – ("Memory Stick PRO- HG Duo") – SD-minnekort, SDHC-minnekort eller SDXC-minnekort (klasse 4 eller raskere) • Nærmere informasjon om "Memory Stick Duo", se side 177. Når du bruker en "Memory Stick Duo" med et "Memory Stick"-spor av standard størrelse Du kan bruke "Memory Stick Duo" ved å sette den inn i en "Memory Stick Duo"- adapter (selges separat). Funksjoner som er innebygd i dette kameraet • Denne håndboken beskriver hver enkelt av funksjonene til TransferJet-kompatible/ inkompatible enheter, 1080 60i-kompatible enheter og 1080 50i-kompatible enheter. For å kontrollere om kameraet ditt støtter TransferJet-funksjonen og om det er en 1080 60i-kompatibel enhet eller 1080 50ikompatibel enhet, kan du se etter følgende merker på bunnen av kameraet. TransferJet-kompatibel enhet: (TransferJet) 1080 60i-kompatibel enhet: 60i 1080 50i-kompatibel enhet: 50i • Ikke se på 3D-bilder som er tatt med dette kameraet i lengre tid på 3D-kompatible skjermer. • Ser du på 3D-bilder som er tatt med dette kameraet på 3D-kompatible skjermer, vil du kunne oppleve ubehag i form av anstrengte øyne, tretthet eller kvalme. For å unngå slike symptomer anbefaler vi at du tar regelmessige pauser. Du må imidlertid selv finne ut hvor lange og hyppige disse pausene bør være da det vil variere fra person til person. Opplever du en eller annen form for ubehag, må du slutte å se på 3D-bilder til du føler deg bedre og oppsøke lege ved behov. Slå også opp i bruksanvisningen som fulgte med enheten eller programvaren du har koblet til eller bruker med dette kameraet. Vær oppmerksom på at synet hos et barn ikke er ferdig utviklet (særlig hos barn under 6- årsalder). Oppsøk barnelege eller øyelege før du lar barnet ditt se på 3D-bilder, og sørg for at barnet tar hensyn til forholdsreglene over når han/hun ser på slike bilder. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks "Memory Stick Duo"- adapter Om batteriet • Lad opp batteriet (inkludert) før du bruker kameraet for første gang. • Du kan lade batteriet selv om det ikke er helt utladet. Du kan dessuten bruke batteriet selv om det bare er delvis oppladet. • Hvis du ikke har tenkt å bruke batteriet igjen på en stund, kan du bruke opp den eksisterende ladningen og ta batteriet ut av kameraet, og så legge det på et kjølig, tørt sted. Dette vil opprettholde batteriets funksjoner. • Du finner mer informasjon om hvilket batteri som kan brukes på side 179. Forts. r 3 NO

 • Page 1: Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ i
 • Page 5 and 6: Innhold Om bruk av kameraet Opptak
 • Page 7 and 8: TV Datamaskin Vise bilde på en SD-
 • Page 9 and 10: Søk etter arbeidsoperasjon Overlat
 • Page 11 and 12: Redigere bilder Male·······
 • Page 13 and 14: Menyelementer Målemodus — —
 • Page 15 and 16: Innstillingselementer Du kan endre
 • Page 17 and 18: Navn på deler Kamera A Lukkerknapp
 • Page 19 and 20: Liste over ikoner som vises på skj
 • Page 21 and 22: Bruke pekeskjermen Kameraet gir deg
 • Page 23 and 24: Tilpasse MENU-elementer Under oppta
 • Page 25 and 26: Peke på skjermen for å fokusere N
 • Page 27 and 28: REC-modus Du kan velge opptaksmodus
 • Page 29 and 30: Fremragende autojustering Kameraet
 • Page 31 and 32: Intelligent panoramafotografering S
 • Page 33 and 34: Filmmodus Setter deg i stand til å
 • Page 35 and 36: Gjøre bakgrunnen uskarp Kameraet f
 • Page 37 and 38: (Gourmet) (Kjæledyr) Velger makrom
 • Page 39 and 40: Undervanns-i Panorama. Når kamerae
 • Page 41 and 42: Vise stillbilder 1 Trykk på -knapp
 • Page 43 and 44: Vid zoom I enkeltbildemodus vises s
 • Page 45 and 46: Vise seriebilder Spiller av seriebi
 • Page 47 and 48: Vise film 1 Trykk på -knappen (avs
 • Page 49 and 50: zFilnavnet til 3D-bildet Et 3D-bild
 • Page 51 and 52: zTips for 3D-fotografering Panorer
 • Page 53 and 54:

  Vise et bilde på en 3D-TV Du kan v

 • Page 55 and 56:

  Enkel modus Setter deg i stand til

 • Page 57 and 58:

  Smilutløser Når kameraet registre

 • Page 59 and 60:

  Filmknapp Du kan starte filmopptak

 • Page 61 and 62:

  Blits I enkel modus kan du velge bl

 • Page 63 and 64:

  MENU/ innstillingssøk zTips for å

 • Page 65 and 66:

  Fotograferingsretning Still inn ret

 • Page 67 and 68:

  Bildestørr./ Panoramabildestørrel

 • Page 69 and 70:

  zOm "bildekvalitet" og "bildestørr

 • Page 71 and 72:

  Makro Bruk denne innstillingen til

 • Page 73 and 74:

  ISO Stiller inn lysfølsomheten nå

 • Page 75 and 76:

  Merknader • [Hvitbalanse] er ikke

 • Page 77 and 78:

  Fokus Du kan endre fokuseringsmetod

 • Page 79 and 80:

  Målemodus Velger målemetode, dvs.

 • Page 81 and 82:

  Merknader • Scenegjenkjenningsfun

 • Page 83 and 84:

  Ansiktsgjenkjenning Registrerer ans

 • Page 85 and 86:

  Lukkede øyne-reduksjon Når Scenev

 • Page 87 and 88:

  Enkel modus Når du viser stillbild

 • Page 89 and 90:

  Bildeindeks Viser flere bilder samt

 • Page 91 and 92:

  Lysbildevisning med musikk 1 Pek p

 • Page 93 and 94:

  Slett Lar deg velge hvilke uønsked

 • Page 95 and 96:

  Bildeoverf. med TransferJet Transfe

 • Page 97 and 98:

  Male Tegner eller legger til et ste

 • Page 99 and 100:

  Retusjere Retusjerer et innspilt bi

 • Page 101 and 102:

  Visningsmodus Lar deg velge visning

 • Page 103 and 104:

  Beskytt Beskytter lagrede bilder mo

 • Page 105 and 106:

  Rotere Roterer et stillbilde. Bruk

 • Page 107 and 108:

  Display-innstillinger Stiller inn h

 • Page 109 and 110:

  MENU/ innstillingssøk Antall bilde

 • Page 111 and 112:

  Filmformat Du kan stille inn den op

 • Page 113 and 114:

  MENU/ innstillingssøk Rutenettlinj

 • Page 115 and 116:

  Auto-orient. Når kameraet dreies f

 • Page 117 and 118:

  Rødøyereduksjon Blitsen blinker t

 • Page 119 and 120:

  Pip Endrer innstillingene til den l

 • Page 121 and 122:

  Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ i

 • Page 123 and 124:

  Demomodus Du kan stille inn om du v

 • Page 125 and 126:

  HDMI-oppløsning Stiller inn den op

 • Page 127 and 128:

  COMPONENT Velger enten SD eller HD

 • Page 129 and 130:

  USB-tilk. Brukes til å velge modus

 • Page 131 and 132:

  MENU/ innstillingssøk Last ned mus

 • Page 133 and 134:

  Strømsparer Stiller inn hvor lang

 • Page 135 and 136:

  Eye-Fi Stiller inn hvorvidt du vil

 • Page 137 and 138:

  Kalibrering Gir deg muligheten til

 • Page 139 and 140:

  Ny REC-mappe Oppretter en mappe på

 • Page 141 and 142:

  Slette REC-mappe Sletter den mappen

 • Page 143 and 144:

  Filnummer Brukes til å velge hvord

 • Page 145 and 146:

  Dato- og tidsinnstill. Stiller inn

 • Page 147 and 148:

  Vise et bilde på en HD-TV (High De

 • Page 149 and 150:

  Vise et bilde ved å koble kameraet

 • Page 151 and 152:

  MENU/ innstillingssøk Merknader

 • Page 153 and 154:

  Bruke programvaren Installere "PMB

 • Page 155 and 156:

  Koble kameraet til en datamaskin 1

 • Page 157 and 158:

  Laste opp bilder til en medietjenes

 • Page 159 and 160:

  Opprette en disk med filmer Du kan

 • Page 161 and 162:

  Opprette disker med bilder med stan

 • Page 163 and 164:

  Feilsøking Hvis du får problemer

 • Page 165 and 166:

  Opptaket tar lang tid. • Når luk

 • Page 167 and 168:

  Det samme bildet tas flere ganger.

 • Page 169 and 170:

  Så snart et bilde er eksportert ti

 • Page 171 and 172:

  Varselindikatorer og meldinger Egen

 • Page 173 and 174:

  Ingen stillbilder • Ingen 3D-bild

 • Page 175 and 176:

  Feil i bildedatabasefil Kan ikke gj

 • Page 177 and 178:

  Minnekort Typer av minnekort som ka

 • Page 179 and 180:

  Batteri Om lading av batteriet •

 • Page 181 and 182:

  Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ i

 • Page 183 and 184:

  MENU/ innstillingssøk TransferJet-

 • Page 185 and 186:

  Forholdsregler Ikke bruk/oppbevar k

 • Page 187 and 188:

  G Gjøre bakgrunnen uskarp ........

 • Page 189:

  Lisensmerknader "C Library"-, "Expa