Views
2 weeks ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

MENU/ innstillingssøk

MENU/ innstillingssøk zEndre opptaksretningen eller bildestørrelsen for et panoramabilde Fotograferingsretning: (Fotograferingsretning) t [Høyre], [Venstre], [Opp] eller [Ned] Panoramabildestørrelse: (Bildestørr.) t [Standard] eller [Vid] zTips for panoramafotografering Panorer kameraet i en bue med konstant hastighet i den retningen som vises på LCDskjermen. Et stillestående motiv er bedre egnet for panoramabilder enn et motiv i bevegelse. Vertikal retning Horisontal retning Innhold Søk etter arbeidsoperasjon Så liten radius som mulig • Trykk først lukkerknappen halvveis ned, slik at du kan låse fokus, eksponering og hvitbalanse. Trykk så lukkerknappen helt ned, og panorer eller snu litt på kameraet. • Hvis en seksjon med svært varierte former eller landskap befinner seg langs den ene kanten av skjermen, vil bildekomposisjonen kanskje ikke lykkes. I et slikt tilfelle må du justere bildekomposisjonen slik at den aktuelle seksjonen befinner seg i sentrum av bildet, og gjøre et nytt opptak. Indeks zRulle panoramabilder for å vise dem Rull panoramabilder ved å peke på mens panoramabildene vises. Pek på LCD-skjermen under avspilling for å vise betjeningsknappene. Viser det viste området av hele panoramabildet Betjeningsknapp/ betjeningsmetode Pek på eller LCDskjermen Berør / / / eller dra opp/ned/ høyre/venstre Handling Avspilling med rulling/pause i rulling av bilder Ruller bilder • Panoramabilder kan også spilles av med den inkluderte programvaren "PMB" (side 153). • Panoramabilder som er tatt opp med et annet kamera vil kanskje ikke vises riktig når de spilles av. 32 NO

Filmmodus Setter deg i stand til å ta opp film. 1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus. 2 (REC-modus) t (Filmmodus) 3 Trykk på lukkerknappen. 4 For å stoppe opptaket må du trykke på lukkerknappen igjen. zEndre filmformatet, bildekvaliteten eller bildestørrelsen Filmformat: t (Innst.) t (Opptaksinnstillinger) t [Filmformat] t [AVCHD] eller [MP4] Kvalitet (Kvalitet) t [AVC HD 17M FH] eller [AVC HD 9M HQ] (AVCHD): Bildestørr. (Bildestørr.) t [MP4 12M], [MP4 6M] eller [MP4 3M] (MP4): Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk zFor å ta opp film raskt Når opptaksmodus er stilt inn på noe annet enn (Enkel modus), kan du starte filmopptaket bare ved å peke på filmknappen. Filmknapp For å avslutte filmopptaket peker du på filmknappen en gang til. Meny- og innstillingselementene som brukes til opptak, er de som blir aktivert når du stiller inn [REC-modus] på [Filmmodus]. Indeks 33 NO