Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

MENU/ innstillingssøk

MENU/ innstillingssøk Program Auto Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning). Du kan også velge ulike innstillinger ved hjelp av menyen. 1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus. 2 (REC-modus) t (Program Auto) 3 Trykk på lukkerknappen. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon Indeks 34 NO

Gjøre bakgrunnen uskarp Kameraet fokuserer bare på motivet og lar bakgrunnen være ute av fokus, slik at motivet fremheves. 1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus. 2 (REC-modus) t (Gjøre bakgrunnen uskarp) 3 Trykk på lukkerknappen. Merknader • Når du fotograferer, skal kameraet holdes i ro for å redusere kamerarystelser. • Bakgrunnen kan ikke gjøres uskarp i følgende situasjoner: – Scenen er for lys eller for mørk. – Motivet beveger seg. – Motivet er for langt unna kameraet. (Den anbefalte opptaksavstanden er overskredet.) – Motivet er for nær bakgrunnen. • Effekten med uskarp bakgrunn fungerer muligens ikke i følgende situasjoner: – Motivet er for lite. – Motivet har samme farge som bakgrunnen. – Du har beveget kameraet etter å ha satt på AE/AF-låsen. • Hvis du har problemer med å gjøre bakgrunnen uskarp, kan du prøve følgende: – Skyv zoomespaken (W/T) til T-siden – Flytt deg nærmere motivet til du er innenfor anbefalt opptaksavstand. – Skill motivet fra bakgrunnen. – Pek på området du vil fokusere på. zTips for å gjøre bakgrunnen uskarp Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks • Fotografer fra den anbefalte opptaksavstanden som står angitt på LCD-skjermen. • Før du tar bildet peker du på t [Uskarp-effekt] t [Høy], [Middels] eller [Lav] for å endre graden av uskarphet i bakgrunnen. 35 NO