Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Funksjoner du kan bruke

Funksjoner du kan bruke i Scenevalg For at et bilde skal tas opp på riktig måte ut fra forholdene i scenen, bestemmer kameraet en kombinasjon av funksjoner. viser innstillinger som kan endres, mens – viser innstillinger som ikke kan endres. For "Blits"og "Selvutl." angir ikonene hvilke modi som er tilgjengelige. Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige, avhengig av scenevalgmodusen. Blits — — — — — — Selvutl. Smilutløser — — — — — — — — — Serieinnstillinger — — — — — — — — — Nærfokus — — — — — — — — — — — — EV — ISO — — — — — — — — — — — — — — — Hvitbalanse — — * 1 — — — * 1 * 1 — — — * 2 — Fokus — — — — — — — — — — — — — — — Målemodus — — — — — — — — — — — — — — Myke hudtoner-effekt * 3 — — — — — — — — — — — — Ansiktsgjenkjenning * 4 * 4 — — — — — — Lukkede øynereduksjon — — — — — — — — — — — — — — Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks * 1 [Blits] kan ikke velges for [Hvitbalanse]. * 2 Du kan bruke [Hvitbalanse under vann] i stedet for [Hvitbalanse]. * 3 [Av] for [Myke hudtoner-effekt] er ikke tilgjengelig. * 4 [Ved berøring] kan ikke velges for [Ansiktsgjenkjenning]. 38 NO

Undervanns-i Panorama. Når kameraet er installert i et kamerahus (f.eks. i undervannspakken), tar det flere bilder i løpet av en panorering, slik at du kan komponere et panoramabilde av sammensatte bilder. Kameraet oppdager også automatisk ansikter eller objekter i bevegelse. Innhold 1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus. 2 t (Innst.) t (Hovedinnstillinger) t [Hus] t [På] 3 Legg kameraet i kamerahuset. 4 (REC-modus) t (Undervanns-i Panorama.) 5 Plasser kameraet så det passer med enden av motivet som skal fotograferes, og trykk på lukkerknappen. 6 Panorer til slutten av veiviseren, mens du følger instruksjonene på LCDskjermen. Fremdriftsindikator Denne delen kommer ikke med Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks Merknader • Hvis du ikke kan panorere over hele motivet i løpet av den tiden du har til rådighet, vises et grått område i det sammensatte bildet. Hvis dette skjer, må du flytte kameraet raskere for å ta et fullstendig panoramabilde. • Siden flere bilder settes sammen, vil overgangen ikke bli jevn. • I svakt lys kan panoramabilder bli uskarpe, eller opptaket bli mislykket. • I blafrende lys er ikke lysstyrken eller fargen i det sammensatte bildet alltid lik. • Hvis det panorerte området og den låste AE/AF-vinkelen rommer veldig store variasjoner i lysstyrke, farge og fokus, vil bildet ikke bli vellykket. Hvis dette skjer, bør du endre den låste AE/AF-vinkelen og ta bildet på nytt. • Undervanns-i Panorama. egner seg ikke i følgende situasjoner: – Når gjenstander er for nær kameraet – Motiv med liten kontrast – Motiv i kontinuerlig forandring • Du kan ikke ta panoramabilder i følgende situasjoner: – Du panorerer kameraet for raskt eller for sakte. – Kameraet holdes ikke rolig nok. 39 NO