Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Zoom Du kan forstørre

Zoom Du kan forstørre bildet mens du fotograferer. Kameraets optiske zoom kan forstørre bilder opptil 4×. 1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus. 2 Beveg zoomespaken (W/T). Skyv zoomespaken (W/T) til T-siden for å zoome inn, og skyv den til W-siden for å zoome ut. • Når zoomeforstørrelsen overskrider 4×, se side 114. T-siden W-siden Innhold Søk etter arbeidsoperasjon Merknader • Kameraet zoomer langsomt mens du tar opp en film. • Zoom er låst på W-siden i følgende situasjoner: – I intelligent panoramamodus – I 3D-opptaksmodus – I undervanns-iSweep-panoramamodus MENU/ innstillingssøk Indeks 40 NO

Vise stillbilder 1 Trykk på -knappen (avspilling) for å slå på avspillingsmodus. 2 Velg et bilde med / . zTips for dra-operasjoner Du kan utføre følgende handlinger ved å dra elementer på LCD-skjermen under avspilling. Handling Viser neste/forrige bilde. Endrer bildet kontinuerlig (neste/forrige bilde). Viser indeksskjermbildet under avspilling. Betjeningsmetode Dra mot høyre eller venstre. Dra mot høyre eller venstre, og fortsett å trykke. Dra oppover. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk zVise bilder som er tatt med et annet kamera Dette kameraet oppretter en bildedatabasefil på minnekortet for opptak og avspilling av bilder. Hvis kameraet oppdager bilder som ikke er registrert i bildedatabasefilen, på minnekortet, vil det vises en registreringsskjerm med meldingen ''Fant filer som ikke ble gjenkjent Importere filer''. For å vise uregistrerte bilder, må du registrere dem ved å velge [OK]. • Bruk et batteri med tilstrekkelig ladning når du vil registrere bilder. Hvis du bruker et batteri med lite strøm når du vil registrere bilder, vil det kanskje ikke være mulig å registrere alle data, eller data kan bli ødelagt hvis batteriet slipper opp for strøm. Indeks 41 NO