Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Avspillingszoom Spiller

Avspillingszoom Spiller av det forstørrede bildet. 1 Trykk på -knappen (avspilling) for å slå på avspillingsmodus. 2 Pek på det området du vil forstørre. Bildet forstørres til den dobbelte størrelsen, med det området du pekte på i sentrum. Du kan også forstørre bildet ved å skyve zoomespaken (W/T) mot T-siden. 3 Juster zoomeforstørrelsen og plasseringen. Bildet forstørres ytterligere hver gang du peker på skjermen. Knapp/betjeningsmetode Dra oppover/nedover/mot høyre/ mot venstre Handling Endrer zoomeposisjonen. / Endrer zoomeforstørrelsen. Avbryter avspillingszoomen. Viser det viste området av hele bildet Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk zLagre forstørrede bilder Du kan lagre et forstørret bilde ved å bruke trimmefunksjonen ( t [Retusjere] t [Trimming (endre størrelse)]). Indeks 42 NO

Vid zoom I enkeltbildemodus vises stillbilder med et bildeforhold på 4:3 over hele LCD-skjermen. I dette tilfellet vil øverste og nederste del av bildet bli noe beskåret. Innhold 1 Trykk på -knappen (avspilling) for å slå på avspillingsmodus. 2 Pek på (Vid zoom). 3 For å avbryte vid zoom må du peke på (Vid zoom) igjen. Merk • Vid zoom er ikke tilgjengelig for følgende bildefiler: – Film – Panoramabilder – Bilder som vises i en seriegruppe – 16:9-bilder –3D-bilder Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks 43 NO