Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Midlertidig rotert

Midlertidig rotert visning Dette brukes i enkeltbildemodus for midlertidig å rotere et bilde og forstørre det på skjermen. Innhold 1 Trykk på -knappen (avspilling) for å slå på avspillingsmodus. 2 Velg et bilde som er vertikalt orientert t pek på (midlertidig rotert visning). 3 For å avbryte visningen må du peke på (midlertidig rotert visning) igjen. Merknader • Midlertidig rotert visning er ikke tilgjengelig for følgende bilder: – Film – Panoramabilder – Bilder med horisontal orientering • Ved å peke på / avbryter du midlertidig rotert visning. Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks 44 NO

Vise seriebilder Spiller av seriebilder. 1 Trykk på -knappen (avspilling) for å slå på avspillingsmodus. 2 Velg seriebilder med / . 3 Pek på den avspillingsknappen du ønsker i henhold til avspillingsmodus. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon Knapp/betjeningsmetode Pek på Pek på Handling Grupperer seriebilder, og spiller deretter kun av hovedbildene. Visningen veksler mellom enkeltbildevisning og miniatyrbildevisning hver gang du berører skjermen. Du kan vise seriebildene som film ved å vippe kameraet til høyre eller venstre. MENU/ innstillingssøk Merk • Du kan vise seriebildene som film kun når du stiller inn [Visningsmodus] på [Datovisning] og [Vis seriegruppe] på [Vis kun hovedbildet]. Indeks Forts. r 45 NO