Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

zViser

zViser grupperte seriebilder side om side Hvis du peker på , vil kun hovedbildet vises. Du kan vise en rekke bilder ved å følge nedenstående prosedyre. Innhold Hovedbilde Miniatyrbildevisning Enkeltbildevisning Bildet som vises ovenfor 1Vis hovedbildet i avspillingsmodus, og pek deretter på . Bildene vises i indeksen. 2Pek på / for å vise hvert enkelt bilde i en seriegruppe. • Du kan også velge et bilde som skal vises, ved å peke på miniatyrbildet nederst på LCDskjermen. 3Visningen veksler mellom enkeltbildevisning og miniatyrbildevisning hver gang du berører skjermen. 4For å avbryte visningen må du peke på . Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk zSeriebildene vises som film hvis du vipper kameraet til høyre eller venstre Indeks For å vise seriebildene like jevnt som en film må du trykke på kameraet til høyre eller venstre, som vist. , og deretter vippe Vipp kameraet til høyre eller venstre med kameraets midtpunkt som akse. 46 NO

Vise film 1 Trykk på -knappen (avspilling) for å slå på avspillingsmodus. 2 Velg en film med / . 3 Pek på på LCD-skjermen. Når du peker på LCD-skjermen under avspilling, vises betjeningsknappene. Knapp/betjeningsmetode Handling Volumkontroll Juster volumet med eller . . Hopper til starten av filmen m Hurtig bakoverspoling Pek på u eller LCD-skjermen. Normal avspilling/pause M Hurtig foroverspoling y Sakte avspilling Merk • Du vil kanskje ikke kunne spille av enkelte bilder som er tatt med andre kameraer. zSlik viser du bare film på indeksskjermen Du kan vise bare miniatyrfilmbilder på indeksskjermen ved å peke på t (Visningsmodus) t (Mappevisning (MP4)) eller (AVCHD-visning). (Mappevisning (MP4)) (AVCHD-visning) Viser miniatyrfilmbilder i MP4-format på indeksskjermen. Viser miniatyrfilmbilder i AVCHD-format på indeksskjermen. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks • Når en filmfil spilles av helt til slutten, vil kameraet automatisk begynne å spille av neste filmfil. 47 NO