Views
4 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

3D-funksjoner Dette

3D-funksjoner Dette kameraet er kompatibelt med 3D-funksjoner. Installerte 3D-funksjoner på dette kameraet er [3D-panorama] og [Flervinkelpanorama]. 3D-bilder som er tatt i [3D-panorama]-modus kan spilles av bare på en 3D-TV, mens bilder tatt i [Flervinkelpanorama]-modus kan spilles av både på dette kameraet og på en 3D-TV. Dette kapitlet beskriver forskjellen mellom [3D-panorama]-modus og [Flervinkelpanorama]- modus. Du finner mer informasjon på følgende sider: – 3D-fotografering (side 50) – Vise bilder stereoskopisk som er tatt i flervinkelpanoramamodus (side 52) – Vise et bilde på en 3D-TV (side 53) Opptak For å ta 3D-bilder panorerer du kameraet slik det er vist. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Bilder som er tatt i [3D-panorama]- modus Bilder som er tatt i [Flervinkelpanorama]-modus Indeks Spille av bilder på kameraet De innspilte bildene spilles av som vanlige stillbilder. Du kan ikke vise 3D-bilder. Du kan vise stereoskopiske bilder tatt i [Flervinkelpanorama]-modus ved å vippe kameraet til høyre eller venstre. Hvis du vil vite mer, se side 52. Spille av bilder på en 3D-TV 3D-bilder tatt i bildestørrelsen (Standard) og (Vid) kan spilles av og rulles på en 3D-TV. Hvis du vil vite mer, se side 53. Hvis du vil vite mer, se side 53. Forts. r 48 NO

zFilnavnet til 3D-bildet Et 3D-bilde består både av JPEG- og MPO-filer. Hvis du importerer bilder tatt i [3D-panorama]-modus og [Flervinkelpanorama]-modus til en datamaskin, lagres bildedataene på maskinen på følgende måte. 3D-panorama Flervinkelpanorama Filnavn på datamaskinen DSC0ffff.JPG DSC0ffff.MPO DSC0aaaa.JPG DSC0aaaa.MPO DSC0ssss.JPG DSC0ssss.MPO Bruk For avspilling av 3D-bilder på en 3D-TV For avspilling av 3D-bilder på en 3D-TV For avspilling av 3D-bilder på kameraet • Hvis du tar opp 3D-bilder i [Flervinkelpanorama]-modus, lagres følgende filer på datamaskinen. – JPEG-filer og MPO-filer (for avspilling på kameraet) – JPEG-filer og MPO-filer (for avspilling på en 3D-TV) • Hvis du sletter enten JPEG- eller MPO-filen som inneholder et 3D-bilde, kan det hende at 3D-bildet ikke spilles av på riktig måte. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks 49 NO