Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Carl Zeiss-linse

Carl Zeiss-linse Kameraet er utstyrt med en Carl Zeiss-linse som er i stand til å reprodusere skarpe bilder med glimrende kontrast. Kameralinsen er produsert med et kvalitetssikringssystem sertifisert av Carl Zeiss i samsvar med kvalitetsstandardene til Carl Zeiss i Tyskland. Om LCD-skjermen og linsen • LCD-skjermen produseres ved hjelp av ekstremt nøyaktig teknologi, noe som resulterer i at mer enn 99,99% av bildeelementene (pikslene) er reelt operative. Det kan imidlertid forekomme at små svarte og/eller lyse punkter (med hvit, rød, blå eller grønn farge) vises på LCD-skjermen. Disse punktene er en normal følge av produksjonsprosessen og påvirker ikke opptaket. Svarte, hvite, røde, blå eller grønne punkter Bildene som brukes i denne brukerhåndboken De bildene som brukes som eksempler i denne brukerhåndboken er reproduserte bilder, og ikke bilder som er tatt med dette kameraet. Om å spille av film på andre enheter Dette kameraet bruker MPEG-4 AVC/H.264 High Profile for opptak i AVCHD-format. Film som er tatt opp i AVCHD-format med dette kameraet kan ikke spilles av på følgende enheter. – Andre enheter som er kompatible med AVCHDformatet, som ikke støtter High Profile – Enheter som er inkompatible med AVCHDformatet Dette kameraet bruker også MPEG-4 AVC/ H.264 Main Profile for opptak i MP4-format. Dette er grunnen til at film som er tatt opp i MP4-format med dette kameraet ikke kan spilles av på andre enheter enn de som støtter MPEG-4 AVC/H.264. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk • Hvis det kommer vanndråper eller andre væsker på LCD-skjermen og gjør den våt, må du omgående tørke av den med en myk klut. Hvis væske blir liggende på overflaten av LCDskjermen, kan det redusere kvaliteten og forårsake feil. • Hvis LCD-skjermen eller linsen utsettes for direkte sollys i lengre perioder, kan det oppstå feil. Vær forsiktig med å legge kameraet i nærheten av vinduer eller utendørs. • Ikke trykk mot LCD-skjermen. Skjermen kan bli misfarget, noe som kan forårsake feil. • I kalde omgivelser kan det hende at bildene henger igjen når de beveger seg på LCDskjermen. Dette er ikke feil. • Ikke slå borti noe med linsen, og ikke bruk makt på den. Indeks Om kondens • Hvis kameraet bringes direkte fra et kaldt til et varmt sted, kan fuktighet kondensere inne i og utenpå kameraet. Denne kondensen kan få kameraet til å slutte å virke som det skal. • Ved kondensdannelse må du slå av kameraet og vente ca. en time til kondensen har fordampet. Merk at om du forsøker å fotografere med kondens i linsen, vil du ikke få klare bilder. 4 NO

Innhold Om bruk av kameraet Opptak Bruke denne håndboken ······································· 2 Om bruk av kameraet············································ 3 Søk etter arbeidsoperasjon ··································· 9 MENU/innstillingssøk ·········································· 12 Navn på deler······················································ 17 Liste over ikoner som vises på skjermen ············ 19 Bruke pekeskjermen ··········································· 21 Tilpasse MENU-elementer ·································· 23 Bruke internminnet ·············································· 24 Peke på skjermen for å fokusere ························ 25 Bruke stillbilde-/filmmodusknappen····················· 26 REC-modus························································· 27 Intelligent autojustering ······································· 28 Fremragende autojustering ································· 29 Intelligent panoramafotografering ······················· 31 Filmmodus··························································· 33 Program Auto ······················································ 34 Gjøre bakgrunnen uskarp ··································· 35 Scenevalg ··························································· 36 Undervanns-i Panorama. ···································· 39 Zoom ··································································· 40 Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks 5 NO

 • Page 1 and 2: Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ i
 • Page 3: Om bruk av kameraet Merknader om mi
 • Page 7 and 8: TV Datamaskin Vise bilde på en SD-
 • Page 9 and 10: Søk etter arbeidsoperasjon Overlat
 • Page 11 and 12: Redigere bilder Male·······
 • Page 13 and 14: Menyelementer Målemodus — —
 • Page 15 and 16: Innstillingselementer Du kan endre
 • Page 17 and 18: Navn på deler Kamera A Lukkerknapp
 • Page 19 and 20: Liste over ikoner som vises på skj
 • Page 21 and 22: Bruke pekeskjermen Kameraet gir deg
 • Page 23 and 24: Tilpasse MENU-elementer Under oppta
 • Page 25 and 26: Peke på skjermen for å fokusere N
 • Page 27 and 28: REC-modus Du kan velge opptaksmodus
 • Page 29 and 30: Fremragende autojustering Kameraet
 • Page 31 and 32: Intelligent panoramafotografering S
 • Page 33 and 34: Filmmodus Setter deg i stand til å
 • Page 35 and 36: Gjøre bakgrunnen uskarp Kameraet f
 • Page 37 and 38: (Gourmet) (Kjæledyr) Velger makrom
 • Page 39 and 40: Undervanns-i Panorama. Når kamerae
 • Page 41 and 42: Vise stillbilder 1 Trykk på -knapp
 • Page 43 and 44: Vid zoom I enkeltbildemodus vises s
 • Page 45 and 46: Vise seriebilder Spiller av seriebi
 • Page 47 and 48: Vise film 1 Trykk på -knappen (avs
 • Page 49 and 50: zFilnavnet til 3D-bildet Et 3D-bild
 • Page 51 and 52: zTips for 3D-fotografering Panorer
 • Page 53 and 54: Vise et bilde på en 3D-TV Du kan v
 • Page 55 and 56:

  Enkel modus Setter deg i stand til

 • Page 57 and 58:

  Smilutløser Når kameraet registre

 • Page 59 and 60:

  Filmknapp Du kan starte filmopptak

 • Page 61 and 62:

  Blits I enkel modus kan du velge bl

 • Page 63 and 64:

  MENU/ innstillingssøk zTips for å

 • Page 65 and 66:

  Fotograferingsretning Still inn ret

 • Page 67 and 68:

  Bildestørr./ Panoramabildestørrel

 • Page 69 and 70:

  zOm "bildekvalitet" og "bildestørr

 • Page 71 and 72:

  Makro Bruk denne innstillingen til

 • Page 73 and 74:

  ISO Stiller inn lysfølsomheten nå

 • Page 75 and 76:

  Merknader • [Hvitbalanse] er ikke

 • Page 77 and 78:

  Fokus Du kan endre fokuseringsmetod

 • Page 79 and 80:

  Målemodus Velger målemetode, dvs.

 • Page 81 and 82:

  Merknader • Scenegjenkjenningsfun

 • Page 83 and 84:

  Ansiktsgjenkjenning Registrerer ans

 • Page 85 and 86:

  Lukkede øyne-reduksjon Når Scenev

 • Page 87 and 88:

  Enkel modus Når du viser stillbild

 • Page 89 and 90:

  Bildeindeks Viser flere bilder samt

 • Page 91 and 92:

  Lysbildevisning med musikk 1 Pek p

 • Page 93 and 94:

  Slett Lar deg velge hvilke uønsked

 • Page 95 and 96:

  Bildeoverf. med TransferJet Transfe

 • Page 97 and 98:

  Male Tegner eller legger til et ste

 • Page 99 and 100:

  Retusjere Retusjerer et innspilt bi

 • Page 101 and 102:

  Visningsmodus Lar deg velge visning

 • Page 103 and 104:

  Beskytt Beskytter lagrede bilder mo

 • Page 105 and 106:

  Rotere Roterer et stillbilde. Bruk

 • Page 107 and 108:

  Display-innstillinger Stiller inn h

 • Page 109 and 110:

  MENU/ innstillingssøk Antall bilde

 • Page 111 and 112:

  Filmformat Du kan stille inn den op

 • Page 113 and 114:

  MENU/ innstillingssøk Rutenettlinj

 • Page 115 and 116:

  Auto-orient. Når kameraet dreies f

 • Page 117 and 118:

  Rødøyereduksjon Blitsen blinker t

 • Page 119 and 120:

  Pip Endrer innstillingene til den l

 • Page 121 and 122:

  Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ i

 • Page 123 and 124:

  Demomodus Du kan stille inn om du v

 • Page 125 and 126:

  HDMI-oppløsning Stiller inn den op

 • Page 127 and 128:

  COMPONENT Velger enten SD eller HD

 • Page 129 and 130:

  USB-tilk. Brukes til å velge modus

 • Page 131 and 132:

  MENU/ innstillingssøk Last ned mus

 • Page 133 and 134:

  Strømsparer Stiller inn hvor lang

 • Page 135 and 136:

  Eye-Fi Stiller inn hvorvidt du vil

 • Page 137 and 138:

  Kalibrering Gir deg muligheten til

 • Page 139 and 140:

  Ny REC-mappe Oppretter en mappe på

 • Page 141 and 142:

  Slette REC-mappe Sletter den mappen

 • Page 143 and 144:

  Filnummer Brukes til å velge hvord

 • Page 145 and 146:

  Dato- og tidsinnstill. Stiller inn

 • Page 147 and 148:

  Vise et bilde på en HD-TV (High De

 • Page 149 and 150:

  Vise et bilde ved å koble kameraet

 • Page 151 and 152:

  MENU/ innstillingssøk Merknader

 • Page 153 and 154:

  Bruke programvaren Installere "PMB

 • Page 155 and 156:

  Koble kameraet til en datamaskin 1

 • Page 157 and 158:

  Laste opp bilder til en medietjenes

 • Page 159 and 160:

  Opprette en disk med filmer Du kan

 • Page 161 and 162:

  Opprette disker med bilder med stan

 • Page 163 and 164:

  Feilsøking Hvis du får problemer

 • Page 165 and 166:

  Opptaket tar lang tid. • Når luk

 • Page 167 and 168:

  Det samme bildet tas flere ganger.

 • Page 169 and 170:

  Så snart et bilde er eksportert ti

 • Page 171 and 172:

  Varselindikatorer og meldinger Egen

 • Page 173 and 174:

  Ingen stillbilder • Ingen 3D-bild

 • Page 175 and 176:

  Feil i bildedatabasefil Kan ikke gj

 • Page 177 and 178:

  Minnekort Typer av minnekort som ka

 • Page 179 and 180:

  Batteri Om lading av batteriet •

 • Page 181 and 182:

  Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ i

 • Page 183 and 184:

  MENU/ innstillingssøk TransferJet-

 • Page 185 and 186:

  Forholdsregler Ikke bruk/oppbevar k

 • Page 187 and 188:

  G Gjøre bakgrunnen uskarp ........

 • Page 189:

  Lisensmerknader "C Library"-, "Expa