Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Vise bilder

Vise bilder stereoskopisk som er tatt i flervinkelpanoramamodus Du kan vise stereoskopiske bilder tatt i [Flervinkelpanorama]-modus ved å vippe kameraet til høyre eller venstre. 1 Trykk på -knappen (avspilling) for å slå på avspillingsmodus. 2 Velg bildet tatt i (Flervinkelpanorama)-modus med / . 3 Pek på . 4 Vipp kameraet til høyre eller venstre. 5 Pek på LCD-skjermen for å avslutte avspillingen. Merk • 3D-bilder tatt i [3D-panorama]-modus kan ikke spilles av i 3D på kameraet. zVippe kameraet til høyre eller venstre For å vise bilder tatt i [Flervinkelpanorama]-modus stereoskopisk, må du vippe kameraet til høyre eller venstre. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks 52 NO

Vise et bilde på en 3D-TV Du kan vise 3D-bilder tatt med kameraet i 3D-format ved å koble kameraet til en 3D-TV med en HDMI-kabel (selges separat). Slå også opp i bruksanvisningen som fulgte med TV-en. 1 Sett kameraet i dokkingstasjonen (inkludert). 2 Koble sammen dokkingstasjonen og TV-en med en HDMI-kabel (selges separat). -knapp (avspilling) Innhold Søk etter arbeidsoperasjon HDMI-kontakt 1 Til HDMI-kontakten HDMI-kabel 2 Til HDMI-kontakten Dokkingstasjon MENU/ innstillingssøk 3 Slå på TV-en og still inn inngangen. 4 Trykk på (avspillingsknappen) for å slå på kameraet. 5 Trykk på / for å velge bilder som er tatt med (3D-fotografering)- modus 6 Pek på (3D-visning). Indeks 7 Pek på [OK]. Bilder som er tatt med kameraet vises på TV-en. 8 Pek på / på kameraets LCD-skjerm for å velge ønsket modus. Forts. r 53 NO