Views
9 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Bla for å spille av

Bla for å spille av Kontinuerlig avspill. Avslutte 3Dvisning Spiller av rullende bilder som er tatt i 3Dpanoramamodus. Pek på u for å spille av/ta pause i de rullende bildene og / for å endre rulleretningen. • Når du spiller av et 3D-bilde som er tatt i bildestørrelsen [16:9], er [Bla for å spille av] ikke tilgjengelig. Spiller kontinuerlig av bare 3D-bilder. Pek på / for å vise neste/forrige bilde. Avslutter 3D-avspilling. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon Merknader • Når du velger (3D-visning)-modus, vises bare 3D-bilder. • Hvis du spiller av et bilde som er tatt i [3D-panorama]-modus med [Fotograferingsretning] stilt inn på [Opp] eller [Ned], vil bildet bli avspilt horisontalt på TV-en. • Berør t (Innst.) t (Hovedinnstillinger) for å velge [Auto] eller [1080i] for [HDMIoppløsning]. • Varsellyden er låst på [Lukker]. • Ikke koble sammen kameraet og det utstyret det skal kobles til, med utgangskontakter. Hvis kameraet og TV-en kobles sammen med utgangskontakter, får man hverken bilde eller lyd. En slik tilkobling kan også gi problemer med kameraet og/eller det tilkoblede utstyret. • Denne funksjonen vil kanskje ikke virke ordentlig med enkelte TV-er. Du vil for eksempel kanskje ikke kunne vise en video på TV-en din, få 3D-format eller høre lyd fra TV-en. • Bruk en HDMI-kabel med HDMI-logoen. • Når du kobler kameraet til en TV, må du bruke en HDMI-kabel som kan kobles til en minikontakt i kameraenden og til TV-kontakten. • Tar du opp film mens kameraet og TV-en er koblet sammen med en HDMI-kabel (selges separat), kan opptaket etter en viss tid stoppes automatisk av hensyn til kameraet. MENU/ innstillingssøk Indeks 54 NO

Enkel modus Setter deg i stand til å ta stillbilder med et minimum av nødvendige funksjoner. Tekststørrelsen øker, og indikatorene blir enklere å se. 1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus. 2 Sett / -modusknappen på (stillbilder). 3 t (Enkel modus) t [OK] Merknader • Batteristrømmen kan reduseres fortere som følge av at lysstyrken i skjermen økes automatisk. • Avspillingsmodus endres også til [Enkel modus]. zFunksjoner som er tilgjengelige i Enkel modus (opptak) Smilutløser: Pek på (smil). Bildestørr.: t [Bildestørr.] t Velg [Stor] eller [Liten] Blits: t [Blits] t Velg [Auto] eller [Av] Selvutl.: t [Selvutl.] t Velg [Av] eller [På] Avslutte Enkel modus: t [Avslutte Enkel modus] t [OK] Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks zOm scenegjenkjenning Scenegjenkjenning brukes i Enkel modus. Ved hjelp av denne funksjonen gjenkjenner kameraet automatisk opptaksvilkårene, og tar bildet. Ikon for scenegjenkjenning • Kameraet gjenkjenner (Halvlys), (Halvlysportrett), (Halvlys med stativ), (Motlys), (Portrett i motlys), (Landskap), (Makro), (Nærfokus) eller (Portrett), og viser et ikon på LCD-skjermen når scenen er gjenkjent. Hvis du vil vite mer, se side 80. 55 NO