Views
3 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Filmopptaksscene Gir deg

Filmopptaksscene Gir deg muligheten til å ta opp med forhåndsinnstilte innstillinger i samsvar med den aktuelle scenen, når kameraet er i Filmmodus. 1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus. 2 (REC-modus) t (Filmmodus) 3 t (Filmopptaksscene) t ønsket modus 4 Trykk på lukkerknappen. 5 For å avslutte filmopptaket må du trykke på lukkerknappen igjen. (Auto) (Under vann) Justerer innstillingen automatisk. Setter deg i stand til å ta opp film under vann i naturlige farger med kamerahus (f.eks. undervannspakke). Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks 56 NO

Smilutløser Når kameraet registrerer et smil, utløses lukkeren automatisk. 1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus. 2 t (Smilutløser) 3 Vent på at et smil skal registreres. Når "smilnivået" overskrider punktet V på indikatoren, tar kameraet bilder automatisk. Hvis du trykker på lukkerknappen mens smilutløseren er aktivert, tar kameraet bildet og går deretter tilbake til smilutløsermodus. 4 For å avslutte smilutløseren, må du peke på t (Smilutløser). Smilfølsomhetsindikator Ansiktsregistreringsramme Merknader • Fotografering med smilutløser avsluttes automatisk når enten minnekortet eller internminnet er fullt. • Smil vil kanskje ikke kunne registreres på riktig måte, avhengig av forholdene. • Du kan ikke bruke den digitale zoom-funksjonen. • [Smilutløser]-funksjonen er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner: – I intelligent panoramamodus – I fremragende autojusteringsmodus – I modus for uskarp bakgrunn – I 3D-opptaksmodus – I undervanns-iSweep-panoramamodus – I filmmodus Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks zStille inn smilfølsomheten I smilutløsermodus vises en knapp som brukes til innstilling av smilgjenkjenningsfølsomheten. : Registrerer et stort smil. : Registrerer et normalt smil. : Registrerer selv et lite smil. • Smilgjenkjenningsfølsomheten er låst til [Normalt smil] i Enkel modus. • Når [Display-innstillinger] er stilt inn på [Av], vises ikke smilgjenkjenningsfølsomheten. Forts. r 57 NO