Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

MENU/ innstillingssøk

MENU/ innstillingssøk zTips for å lykkes bedre med smilfangsten 1 Ikke dekk øynene med panneluggen. Ikke dekk til ansiktet med en hatt, masker, solbriller e.l. 2 Prøv å posisjonere ansiktet foran kameraet og beveg deg minst mulig opp og ned. Hold øynene smale. 3 Smil tydelig med åpen munn. Det er enklere å registrere smilet når tennene synes. • Lukkeren utløses når en person som kameraet har registrert ansiktet til, smiler. • Du kan velge eller registrere den delen av motivet som ansiktsgjenkjenning skal brukes på, med [Ansiktsgjenkjenning]. Når det valgte ansiktet er lagret i kameraets minne, utføres smilregistrering kun for dette ansiktet. For å utføre smilgjenkjenning på et annet ansikt, må du peke på dette (side 83). • Hvis kameraet ikke oppdager et smil, må du stille inn smilgjenkjenningsfølsomheten på [Svakt smil]. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon Indeks 58 NO

Filmknapp Du kan starte filmopptak raskt fra alle REC-moduser. 1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus. 2 Pek på . 3 For å avslutte filmopptaket må du peke på . Du kan også avslutte filmopptak ved å trykke på lukkerknappen. Merk • Filmknappen er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner: – Når [Smilutløser]-funksjonen er aktivert – I enkel modus – Når du bruker [Selvutl.] zEndre filmformatet, bildekvaliteten eller bildestørrelsen Filmformat: t (Innst.) t (Opptaksinnstillinger) t [Filmformat] t [AVCHD] eller [MP4] Kvalitet (AVCHD): Bildestørr. (MP4): (REC-modus) t (Filmmodus) t (Kvalitet) t [AVC HD 17M FH] eller [AVC HD 9M HQ] (REC-modus) t (Filmmodus) t (Bildestørr.) t [MP4 12M], [MP4 6M] eller [MP4 3M] Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks 59 NO