Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Blits 1 Senk

Blits 1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus. 2 (Blits) t ønsket modus Hvis knappene ikke vises på venstre side av LCD-skjermen, må du peke på . (Auto) (På) (Sakte synk) (Av) Blinker ved opptak i svakt lys eller når motivet er bakgrunnsbelyst. Blitsen kommer alltid på. Blitsen kommer alltid på. Lukkerhastigheten er lav på mørke steder, slik at bakgrunnen som ikke lyses opp av blitsen skal vises klart. Blitsen virker ikke. Merknader • Blitsen blinker to ganger. Det første blitsblinket justerer lysmengden. • Mens blitsen lades, vises . • Du kan ikke bruke blitsen ved opptak i seriemodus. • [På] eller [Sakte synk] er ikke tilgjengelig når kameraet er i intelligent eller fremragende autojusteringsmodus. • [Blits] er satt til [Av] i følgende situasjoner: – I intelligent panoramamodus – I 3D-opptaksmodus – I undervanns-iSweep-panoramamodus – I modus for uskarp bakgrunn Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks zNår "runde, hvite punkter" dukker opp på blitsbilder Dette skyldes partikler (støv, pollen osv.) som svever i nærheten av linsen. Når de fremheves av kamerablitsen, ser de ut som hvite, runde punkter. Kamera Motiv Partikler (støv, pollen osv.) i luften Hvordan kan omfanget av de "runde, hvite punktene" reduseres? • Gjør rommet lysere og fotografer motivet uten blits. • Velg (Bildestabilisering) eller (Høy følsomhet)-modus i Scenevalg. ([Blits] er satt til [Av].) 60 NO

Blits I enkel modus kan du velge blitsinnstilling fra . 1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus. 2 t (Enkel modus) t [OK] 3 t [Blits] t ønsket modus Innhold Søk etter arbeidsoperasjon Auto Av Blinker ved opptak i svakt lys eller når motivet er bakgrunnsbelyst. Blitsen virker ikke. MENU/ innstillingssøk Indeks 61 NO