Views
4 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Selvutl. I enkel modus

Selvutl. I enkel modus kan du velge selvutløserinnstilling fra . 1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus. 2 t (Enkel modus) t [OK] 3 t [Selvutl.] t ønsket modus Innhold Søk etter arbeidsoperasjon Av På Bruker ikke selvutløseren. Stiller inn selvutløseren på 10 sekunders forsinkelse. Når du trykker på lukkerknappen, blinker selvutløserlampen, og en pipelyd høres helt til lukkeren aktiveres. For å avbryte må du peke på . MENU/ innstillingssøk Indeks 64 NO

Fotograferingsretning Still inn retningen kameraet skal panoreres i når du fotograferer i intelligent panoramamodus, 3D-panoramamodus eller undervanns-iSweep-panoramamodus. 1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus. 2 (Fotograferingsretning) t ønsket retning Innhold Søk etter arbeidsoperasjon (Høyre) (Venstre) (Opp) (Ned) Panorer fra venstre til høyre. Panorer fra høyre til venstre. Panorer nedenfra og oppover. Panorer ovenfra og nedover. MENU/ innstillingssøk Merknader • Du kan ikke velge [Opp] eller [Ned] når du har valgt [16:9] i [3D-panorama]-modus. • Du kan bare velge den riktig retningen i [Flervinkelpanorama]-modus. Indeks 65 NO