Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Uskarp-effekt Stiller

Uskarp-effekt Stiller inn nivået for uskarp bakgrunn når du fotograferer i modus for uskarp bakgrunn. 1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus. 2 (REC-modus) t (Gjøre bakgrunnen uskarp) Avhengig av REC-modusen stilles dette inn ved hjelp av knapper som vises på venstre side av skjermen. 3 t (Uskarp-effekt) t ønsket modus (Lav) (Middels) (Høy) Legger til uskarp bakgrunn (liten effekt). Legger til uskarp bakgrunn (middels effekt). Legger til uskarp bakgrunn (sterk effekt). Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks 66 NO

Bildestørr./ Panoramabildestørrelse/Kvalitet Bildestørrelsen avgjør størrelsen av bildefilen som lagres når du tar et bilde. Jo større bildestørrelsen er, jo flere detaljer vil reproduseres når bildet skrives ut på papir i stort format. Jo mindre bildestørrelsen er, jo flere bilder kan tas. 1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus. 2 t (Bildestørr.), (Panoramabildestørrelse) eller (Kvalitet) t ønsket størrelse Avhengig av REC-modusen stilles dette inn ved hjelp av knapper som vises på venstre side av skjermen. Når du tar stillbilder Bildestørrelse Retningslinjer for bruk LCD-skjerm (4000×3000) For utskrifter med format på opptil A3+ (3264×2448) For utskrifter med format på opptil A3 Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk (2592×1944) For utskrifter med format på opptil L/ 2L/A4 (640×480) For e-postvedlegg Bildene vises med bildeforhold 4:3. Indeks (4000×2248) For visning på HD-TV (High Definition-TV) og utskrift i opptil A4- format (1920×1080) For visning på en HD-TV (High Definition-TV) Bilder vil fylle hele skjermen. Merk • Når du skriver ut stillbilder som er tatt med bildeforhold 16:9, eller panoramabilder, kan begge kantene bli beskåret. I enkel modus Stor Liten Tar bilder med størrelsen [12M]. Tar bilder med størrelsen [5M]. 67 NO