Views
5 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

EV Du kan justere

EV Du kan justere eksponeringen manuelt i trinn på 1/3 EV i området –2,0 EV til +2,0 EV. 1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus. 2 t (EV) Avhengig av REC-modusen stilles dette inn ved hjelp av knapper som vises på venstre side av skjermen. 3 Pek på / for å justere eksponeringen t [OK]. Du kan også justere eksponeringen ved å peke på z på justeringslinjen og dra fingeren mot høyre eller venstre. Merk • Hvis du fotograferer et motiv i ekstremt sterkt eller svakt lys, eller når du bruker blitsen, vil eksponeringsjusteringen kanskje ikke virke særlig godt. zJustere eksponeringen for å få bilder som ser bedre ut Overeksponering = for mye lys Hvitaktig bilde Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks Lavere EV-innstilling – Korrekt eksponering Høyere EV-innstilling + Undereksponering = for lite lys Mørkere bilde 72 NO

ISO Stiller inn lysfølsomheten når kameraet er i Program auto-modus, eller når Scenevalg er stilt inn på (Under vann). 1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus. 2 t (ISO) t det ønskede nummeret (Auto) / / / / / Stiller inn ISO-følsomheten automatisk. Du kan redusere uskarpheten i bilder tatt på mørke steder eller av ting i bevegelse, ved å øke ISO-følsomheten (velg et høyere tall). Merk • Du kan bare velge blant [ISO AUTO], [ISO 125] og [ISO 800] når opptaksmodus er stilt inn på seriemodus. zJustere ISO-følsomhet (anbefalt eksponeringsindeks) ISO-følsomhet er en hastighetsklassifisering for opptaksmedier som inneholder en bildesensor som mottar lys. Selv når eksponeringen er den samme, vil bildene variere med ISO-følsomheten. Høy ISO-følsomhet Tar lyse bilder, selv på mørke steder, mens lukkerhastigheten økes for å redusere uskarphet. Bildet har imidlertid en tendens til å bli kornete. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks Lav ISO-følsomhet Gir mer finkornede bilder. Når eksponeringen er utilstrekkelig, kan imidlertid bildet bli mørkere. zTips for å unngå uskarpe bilder Selv om kameraet er i ro, beveger motivet seg under eksponeringen, så det blir uskarpt når lukkerknappen trykkes. Kamerarystelsene reduseres automatisk, men funksjonen forhindrer ikke uskarpheter i veldig stor grad. Motivet blir ofte uskarpt når lyset er svakt eller lukkerhastigheten er lav. I så fall må du ta bilder med nedenstående tips i bakhodet. • Velg en høyere ISO-følsomhet, slik at lukkerhastigheten øker. • Velg modusen (Høy følsomhet) i Scenevalg. 73 NO