Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Hvitbalanse under vann

Hvitbalanse under vann Justerer fargetonen når kameraet er stilt inn på modusen (Under vann) i Scenevalg, eller på modusene (Under vann) i [Filmopptaksscene] eller (Undervanns-i Panorama.). 1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus. 2 t (Hvitbalanse under vann) 3 Ønsket modus t [OK] Innhold Søk etter arbeidsoperasjon (Auto) (Under vann 1) (Under vann 2) (Ett trykk) (Ettrykksinnst.) Justerer fargetonene automatisk i henhold til forholdene under vann, så fargene virker naturlige. Justerer for undervannsforhold med sterke innslag av blått. Justerer for undervannsforhold med sterke innslag av grønt. Justerer hvitbalansen i henhold til lyskilden. Den hvitfargen som er memorert i modusen [Ettrykksinnst.], blir den grunnleggende hvitfargen. Bruk denne modusen når [Auto] og andre innstillinger ikke gir nøyaktige farger. Memorerer den grunnleggende hvitfargen som vil bli brukt i [Ett trykk]-modus (side 75). MENU/ innstillingssøk Indeks Merknader • Avhengig av fargen i vannet, er det ikke sikkert at undervannshvitbalansen vil fungere på riktig måte, selv om du velger [Under vann 1] eller [Under vann 2]. • Når [Blits] er [På], kan hvitbalansen under vann kun justeres til [Auto], [Ett trykk] eller [Ettrykksinnst.]. • [Ettrykksinnst.] kan ikke velges når blitsen lades. • De hvite referansebildene som lastes med [Hvitbalanse] og [Hvitbalanse under vann] er lagret separat. 76 NO

Fokus Du kan endre fokuseringsmetoden. Bruk menyen når det er vanskelig å stille inn riktig fokus i autofokusmodus. AF står for "Auto Focus", en funksjon som justerer fokus automatisk. 1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus. 2 t (Fokus) t ønsket modus Avhengig av REC-modusen stilles dette inn ved hjelp av knapper som vises på venstre side av skjermen. (Multi-AF) (Senter-AF) Fokuserer automatisk på et motiv i alle deler av søkerrammen. Når du trykker lukkerknappen halvveis ned i opptaksmodus for stillbilder, vises en grønn ramme rundt det området som er i fokus. • Når ansiktsregistreringsfunksjonen er aktiv, prioriterer AF ansikter. • Når scenevalg er stilt inn på modusen (Under vann) er fokuseringsmetoden justert til undervannsfotografering. Når du fokuserer ved å trykke lukkerknappen halvveis ned, vises en stor ramme i grønt. Fokuserer automatisk på et motiv i midten av søkerrammen. Ved å bruke AFlåsefunksjonen kan du komponere bildet som du vil ha det. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks (Punkt-AF) Fokuserer automatisk på et ekstremt lite motiv eller et smalt område. Ved å bruke AF-låsefunksjonen kan du komponere bildet som du vil ha det. Hold kameraet støtt, så ikke AF-avstandssøkerrammen rettes mot noe annet enn motivet. AFavstandssøkerramme AFavstandssøkerramme AFavstandssøkerramme Forts. r 77 NO