Views
4 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Scenegjenkjenning

Scenegjenkjenning Kameraet registrerer automatisk opptaksforholdene og tar deretter bildet. Når kameraet registrerer en bevegelse, økes ISO-følsomheten i samsvar med bevegelsen for å redusere uskarpheter i motivet (bevegelsesregistrering). Innhold Eksempel på et bilde hvor (Motlys) er aktivert. Ikon for scenegjenkjenning og veiviser Kameraet gjenkjenner følgende scenetyper. Når kameraet har bestemt seg for hva som er den optimale scenen, vises det ikonet og den veiviseren som passer. (Halvlys), (Halvlysportrett), (Halvlys med stativ), (Motlys), (Portrett i motlys), (Landskap), (Makro), (Nærfokus), (Portrett) Søk etter arbeidsoperasjon 1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus. 2 (REC-modus) t (Intelligent autojustering) 3 t (Scenegjenkjenning) t ønsket modus MENU/ innstillingssøk Indeks (Auto) (Avansert) Når kameraet gjenkjenner scenen, skifter det til de optimale innstillingene og tar bildet. Når kameraet gjenkjenner scenen, skifter det til de optimale innstillingene. Når kameraet gjenkjenner (Halvlys), (Halvlysportrett), (Halvlys med stativ), (Motlys) eller (Portrett i motlys), endrer det automatisk innstillingene og tar et bilde til. • Når du tar to bilder i rask rekkefølge, vil plussmerket + på ikonet bli grønt. • Når det tas to rammer, vises de to bildene side om side umiddelbart etter at de er tatt. • Når [Lukkede øyne-reduksjon] vises, tas 2 bilder automatisk, og det bildet som viser personen med åpne øyne, velges automatisk. Nærmere informasjon om Lukkede øyne-reduksjon, se "Hva er Lukkede øynereduksjon?". Forts. r 80 NO

Merknader • Scenegjenkjenningsfunksjonen virker ikke når du tar bilder med digital zoom. • [Scenegjenkjenning] er satt til [Auto] i følgende situasjoner: – I fremragende autojusteringsmodus – I enkel modus – Når smilutløserfunksjonen er aktivert – Når [Selvutl.] er stilt inn på [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to personer] – Under opptak i seriemodus • (Portrett), (Halvlysportrett) eller (Portrett i motlys) er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner: – I følgefokusmodus – Når [Ansiktsgjenkjenning] er stilt inn på [Ved berøring] • De tilgjengelige blitsinnstillingene er [Auto] og [Av]. • Scener av typen (Halvlys med stativ) kan noen ganger ikke gjenkjennes i et miljø hvor vibrasjoner overføres til kameraet selv om det er montert på et stativ. • Noen ganger blir lukkerhastigheten lav når en scene gjenkjennes som en scene av typen (Halvlys med stativ). Hold kameraet stille under opptak. • Ikonet for scenegjenkjenning vises uansett [Display-innstillinger]. • Det kan hende at disse scenene ikke gjenkjennes, avhengig av situasjonen. zTa to bilder med forskjellige innstillinger og velge det du liker (avansert modus) I modusen [Avansert] tar kameraet to bilder i rask rekkefølge med litt ulike innstillinger, som vist nedenfor, når det gjenkjenner scener av typen (Halvlys), (Halvlysportrett), (Halvlys med stativ), (Motlys) eller (Portrett i motlys) som har en tendens til å bli uklare. Du kan velge hvilket av de to bildene du vil ha. Første bilde* Tas i sakte synkroniseringsmodus Tas i sakte synkroniseringsmodus, med støtte fra det ansiktet blitsen blinker på Tas i sakte synkroniseringsmodus Fotografering med blits Fotografering med støtte fra det ansiktet blitsen blinker på Andre bilde Fotografering med økt følsomhet og reduserte rystelser Fotografering med økt følsomhet, med støtte fra ansiktet og reduserte rystelser Fotografering med enda lavere lukkerhastighet, uten økt følsomhet Tas med justert bakgrunnslysstyrke og -kontrast Tas med justert lysstyrke og kontrast for ansikt og bakgrunn Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks * Når [Blits] er stilt inn på [Auto]. zHva er Lukkede øyne-reduksjon? Når kameraet er stilt inn på [Avansert] og gjenkjenner (Portrett), tar det automatisk to bilder i rask rekkefølge*. Kameraet vil automatisk velge, vise og lagre det bildet personen på bildet ikke blunker på. Hvis øynene er lukket på begge bildene, vises meldingen "Lukkede øyne registrert". * unntatt når blitsen blinker/når lukkerhastigheten er lav 81 NO