Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Myke hudtoner-effekt

Myke hudtoner-effekt Stiller inn om myke hudtoner-effekt skal brukes, og i så fall ved hvilket effektnivå, når ansiktsregistreringsfunksjonen er aktivert. 1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus. 2 t (Myke hudtoner-effekt) t ønsket modus Avhengig av REC-modusen stilles dette inn ved hjelp av knapper som vises på venstre side av skjermen. (Av) (Lav) (Middels) (Høy) Bruker ikke myke hudtoner-effekt. Legger til svak myke hudtoner-effekt. Legger til moderat myke hudtoner-effekt. Legger til kraftig myke hudtoner-effekt. Merknader • [Av] er ikke tilgjengelig når Scenevalg er stilt inn på (Myke hudtoner)-modus. • [Myke hudtoner-effekt] vil kanskje ikke være synlig, avhengig av motivet. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks 82 NO

Ansiktsgjenkjenning Registrerer ansiktene i motivet og justerer automatisk innstillingene for fokus, blits, eksponering, hvitbalanse og reduksjon av røde øyne. 1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus. 2 t (Ansiktsgjenkjenning) t ønsket modus Avhengig av REC-modusen stilles dette inn ved hjelp av knapper som vises på venstre side av skjermen. (Ved berøring) (Auto) (Barneprioritet) (Voksenprioritet) Ansiktsregistreringsramme (oransje) Når kameraet registrerer flere motiver, vil det velge ett av dem som hovedmotiv og stille inn fokus etter prioritet. Ansiktsregistreringsrammen for den viktigste delen av motivet vil bli oransje . Den rammen som er i fokus, vil bli grønn når lukkerknappen trykkes halvveis ned. Ansiktsregistreringsramme (hvit) Registrerer ansiktet når du peker på et område på skjermen hvor det er et ansikt. Velger det ansiktet kameraet automatisk skal fokusere på. Registrerer og fotograferer med prioritet på barns ansikt. Registrerer og fotograferer med prioritet på voksnes ansikt. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks Merknader • [Ansiktsgjenkjenning] er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner: – I intelligent panoramamodus – I 3D-opptaksmodus – I undervanns-iSweep-panoramamodus – I filmmodus – I enkel modus • [Ved berøring] er ikke tilgjengelig når [Selvutl.] er stilt inn på [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to personer]. • Du kan velge [Ansiktsgjenkjenning] kun når fokusmodus er stilt inn på [Multi-AF] eller målemodus er stilt inn på [Multi]. • Ansiktsregistreringsfunksjonen virker ikke ved bruk av den digitale zoomen. • Ansiktene til opptil 8 personer på bildet kan registreres. • Voksne og barn vil kanskje ikke bli gjenkjent på riktig måte, avhengig av forholdene. • Ved opptak med smilutløseren, stilles [Ansiktsgjenkjenning] automatisk inn på [Auto], selv når den er stilt inn på [Ved berøring]. Forts. r 83 NO