Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

zRegistrerer prioritert

zRegistrerer prioritert ansikt (valgt ansikt-minne) Vanligvis velger kameraet automatisk det ansiktet det skal fokusere på, i samsvar med innstillingen [Ansiktsgjenkjenning], men du kan også velge og lagre et ansikt som skal prioriteres. 1Pek på et ansikt du vil registrere som prioritert ansikt ved bruk av ansiktsgjenkjenning. Det valgte ansiktet registreres som det prioriterte ansiktet, og rammen skifter til oransje . 2Når du peker på et nytt ansikt, registreres dette som det prioriterte ansiktet. 3For å avbryte ansiktsregistreringen må du peke på . • Når du peker på et nytt ansikt, registreres dette som det prioriterte ansiktet. • Når du tar ut batteriet av kameraet eller lar strømmen være avslått noen dager, tilbakestilles ansiktsregistreringen. • Hvis følgefokusering aktiveres, tilbakestilles ansiktsregistreringen. • Når det lagrede ansiktet forsvinner fra LCD-skjermen, går kameraet tilbake til den innstillingen som ble valgt av [Ansiktsgjenkjenning]. Når det lagrede ansiktet vises på LCD-skjermen igjen, fokuserer kameraet på det. • Det vil kanskje ikke være mulig å oppdage det lagrede ansiktet riktig, avhengig av lysstyrken i omgivelsene, personens frisyre e.l. • Når smilutløserfunksjonen brukes med den lagrede ansiktsregistreringsrammen, utføres smilregistreringen kun på det lagrede ansiktet. • I enkel modus eller når [Selvutl.] er stilt inn på [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to personer], kan det prioriterte ansiktet ikke lagres. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks 84 NO

Lukkede øyne-reduksjon Når Scenevalg er stilt inn på (Myke hudtoner) eller (Mykt snapshot) mens du tar et bilde, tar kameraet automatisk to bilder i rask rekkefølge. Kameraet vil automatisk velge, vise og lagre det bildet personen på bildet ikke blunker på. 1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus. 2 (REC-modus) t (Scenevalg) t (Myke hudtoner) eller (Mykt snapshot) 3 t (Lukkede øyne-reduksjon) t ønsket modus Innhold Søk etter arbeidsoperasjon (Auto) (Av) Når ansiktsregistreringen er aktiv, fungerer funksjonen Lukkede øyne-reduksjon slik at bilder som viser personen med åpne øyne, lagres. Funksjonen Lukkede øyne-reduksjon er ikke i bruk. MENU/ innstillingssøk Merknader • Lukkede øyne-reduksjon fungerer ikke i følgende situasjoner: – Ved bruk av blitsen – Under opptak i seriemodus – Når ansiktsregistreringsfunksjonen ikke virker – Når smilutløserfunksjonen er aktivert • Det kan hende at Lukkede øyne-reduksjon ikke virker, avhengig av situasjonen. • Når Lukkede øyne-reduksjon er stilt inn på [Auto], men det kun tas bilder der motivet har øynene lukket, vil meldingen "Lukkede øyne registrert" vises på LCD-skjermen. Ta bildet om igjen ved behov. Indeks 85 NO