Views
4 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Display-innstillinger

Display-innstillinger Stiller inn hvorvidt betjeningsknappene skal vises på LCD-skjermen i opptaksmodus. 1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus. 2 t (Display-innstillinger) t ønsket modus (På) Viser betjeningsknappene. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon (Av) Viser ikke betjeningsknappene. MENU/ innstillingssøk zVise betjeningsknappene når [Display-innstillinger] er stilt inn på [Av] Indeks Pek på venstre side av LCD-skjermen og dra mot høyre for å vise kontrollknappene. 86 NO

Enkel modus Når du viser stillbilder i enkel modus, blir teksten på avspillingsskjermbildet større, indikatorene blir tydeligere, og færre funksjoner står til disposisjon. 1 Trykk på -knappen (avspilling) for å slå på avspillingsmodus. 2 t (Enkel modus) t [OK] Merknader • Batteriet brukes opp raskere, fordi skjermens lysstyrke økes automatisk. • Opptaksmodus endres også til [Enkel modus]. zFunksjoner som er tilgjengelige i Enkel modus (visning) (Slett) : Sletter det bildet som vises i øyeblikket. (Zoom): Forstørrer det viste bildet. • Dra oppover, nedover, mot høyre eller mot venstre, eller pek på / / / for å endre zoomeposisjonen. Pek på / for å endre zoomeforstørrelsen. : Pek på [Slette enkeltbilde] for å slette det bildet som vises i øyeblikket. Pek på [Slette alle bilder] for å slette alle bildene i det aktuelle datointervallet eller den aktuelle mappen. Pek på [Avslutte Enkel modus] for å forlate enkel modus. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks • Når et minnekort er satt inn i kameraet, stilles [Visningsmodus] inn på [Datovisning]. 87 NO