Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Kalender Denne

Kalender Denne funksjonen velger den datoen som skal spilles av på kalenderen ved bruk av datovisning. Trinn 2 er unødvendig hvis [Datovisning] allerede er innstilt. 1 Trykk på -knappen (avspilling) for å slå på avspillingsmodus. 2 t (Visningsmodus) t (Datovisning) 3 Pek på (Kalender). Hvis knappene ikke vises på venstre side av LCD-skjermen, må du peke på . 4 Velg den måneden du vil vise, med / , og pek deretter på den ønskede datoen. Dra miniatyrbildene for den valgte datoen oppover eller nedover for å bla til en annen side. Pek på et bilde for å gå tilbake til enkeltbildevisning for det aktuelle bildet. Merk • Dette elementet vises ikke når internminnet brukes til å lagre bilder. Bilder for den valgte datoen zVise kalender ved å dra elementer på LCD-skjermen Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks Ved avspilling av bilder i datovisningsmodus kan du også vise kalenderen ved å peke på den øvre delen av LCDskjermen og dra den nedover. 88 NO

Bildeindeks Viser flere bilder samtidig. 1 Trykk på -knappen (avspilling) for å slå på avspillingsmodus. 2 Pek på (Bildeindeks). Hvis knappene ikke vises på venstre side av LCD-skjermen, må du peke på . 3 Pek på skjermen og dra oppover eller nedover for å bla til en annen side. Pek på et bilde på indeksskjermen for å gå tilbake til enkeltbildevisning for det aktuelle bildet. zEndre antall bilder i indeksen I enkeltbildevisning kan du endre antall miniatyrbilder ved å peke på i indeksen] t [12 bilder] eller [28 bilder]. t [Antall bilder Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks 89 NO