Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Lysbildevisning Bildene

Lysbildevisning Bildene spilles av automatisk i rekkefølge. 1 Trykk på -knappen (avspilling) for å slå på avspillingsmodus. 2 Pek på (Lysbildevisning) t ønsket modus. Hvis knappene ikke vises på venstre side av LCD-skjermen, må du peke på . (Kontinuerlig avspill.) (Lysbildevisning med musikk) Merk • [Lysbildevisning] er ikke tilgjengelig når [Visningsmodus] er stilt inn på [Mappevisning (MP4)] eller [AVCHD-visning]. Kontinuerlig avspill. Spiller av alle bildene i rekkefølge fra det viste bildet til det siste bildet. Spiller av stillbilder i rekkefølge, ledsaget av effekter og musikk. 1 Velg det bildet du vil starte avspillingen med. 2 Pek på (Lysbildevisning) t [Kontinuerlig avspill.]. 3 For å avslutte den kontinuerlige avspillingen må du peke på LCDskjermen og deretter peke på [Avslutt kontinuerlig avspilling]. • Pek på eller på LCD-skjermen for å justere lydnivået for film. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks Merk • Når [Vis seriegruppe] er [Vis kun hovedbildet], vil kun hovedbildet vises. zVise panoramabilder under kontinuerlig avspilling Hele panoramabildet vises i 3 sekunder. Du kan rulle et panoramabilde til siden ved å peke på . 90 NO

Lysbildevisning med musikk 1 Pek på (Lysbildevisning) t [Lysbildevisning med musikk]. 2 Pek på ønsket modus t [Start]. 3 For å avslutte lysbildevisningen må du peke på skjermen og deretter velge [Avslutte lysbildevisning]. Merk • [Lysbildevisning med musikk] er ikke tilgjengelig for følgende bilder eller i følgende situasjoner: – Panoramabilder – 3D-bilder som er tatt opp i [Standard] eller [Vid] Bilde Velger den gruppen bilder som skal vises. Denne innstillingen er låst til [Mappe] når internminnet brukes til å lagre bilder. Alle Spiller av en lysbildevisning av alle bildene i rekkefølge. Dagens dato Spiller av en lysbildevisning av bilder med det datointervallet som er valgt, når visningsmodus er (Datovisning). Mappe Spiller av en lysbildevisning av bilder i den mappen som er valgt i mappevisning for øyeblikket. Effekter Velger avspillingshastighet og stemning for lysbilder. Hvis det tar for lang tid å spille av en film, vil det vises et bilde fra filmen. Enkel Enkel lysbildevisning med skifte av bilder med et forhåndsinnstilt mellomrom. Avspillingsintervallet kan justeres i [Intervall], og du kan virkelig kose deg med bildene dine. Nostalgisk En stemningsfull lysbildevisning som reproduserer en atmosfære som i en filmscene. Elegant En elegant lysbildevisning som foregår i middels tempo. Aktiv En lysbildevisning i høy hastighet for aktive scener. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks Merk • Når [Vis seriegruppe] er stilt inn på [Vis kun hovedbildet], vises seriebildene på følgende måte: – Når [Effekter] er stilt inn på [Enkel], vil kun hovedbildet vises. – Når [Effekter] er stilt inn på noe annet enn [Enkel], og det er to eller færre seriebilder, vises bare hovedbildet. – Når [Effekter] er stilt inn på noe annet enn [Enkel], og det er tre eller flere seriebilder, vises tre bilder, medregnet hovedbildet. Forts. r 91 NO