Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Musikk Angir den

Musikk Angir den musikken som skal spilles til lysbildene. Du kan velge mer enn ett bakgrunnsmusikkspor. Pek på for å lytte til hver bakgrunnsmusikk (BGM). Pek på eller for å justere BGM-volumet. Music1 Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen [Enkel]. Music2 Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen [Nostalgisk]. Music3 Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen [Elegant]. Music4 Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen [Aktiv]. Lyd av Bruker ikke BGM. Merk • Filmene spilles av uten lyd. Intervall Stiller inn intervallet mellom bildene. Innstillingen er låst på [Auto] når [Enkel] ikke er valgt som [Effekter]. 1 sek. Stiller inn visningsintervallet for bildene i en [Enkel] 3 sek. lysbildevisning. 5 sek. 10 sek. Auto Intervallet er stilt inn så det passer til det valgte [Effekter]- elementet. Merk • Intervallinnstillingen er ugyldig for filmavspilling. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks Gjenta Slår Gjenta lysbildevisning på eller av. På Spiller av bildene i en kontinuerlig sløyfe. Av Etter at alle bildene er avspilt, avsluttes lysbildevisningen. zVelge bakgrunnsmusikk Du kan overføre en ønsket musikkfil fra CD eller MP3-filer til kameraet, og spille dem av under lysbildevisningen. For å kunne overføre musikk, må du installere "Music Transfer"- programvaren (inkludert) på datamaskinen din. Du finner mer informasjon på sidene 153 og 154. • Du kan ta opp inntil fire musikklåter på kameraet. (De fire forhåndsinnstilte låtene (Music1– Music4) kan byttes ut med dem du foretrekker.) • Den maksimale lengden av en musikkfil som kan spilles av med kameraet, er ca. 5 minutter. • Hvis du ikke kan spille av en musikkfil fordi filen er ødelagt eller på grunn av en annen defekt, må du utføre [Formater musikk] (side 132) og overføre musikken igjen. 92 NO

Slett Lar deg velge hvilke uønskede bilder du vil slette. 1 Trykk på -knappen (avspilling) for å slå på avspillingsmodus. 2 (Slett) t ønsket modus (Alle unntatt dette bildet) (Alle bilder i seriegruppen) (Dette bildet) (Flere bilder) (Alle bilder fra denne dato) (Alt i denne mappen) (Alle AVCHD-filer) Sletter alle andre seriegruppebilder enn det som er valgt i Vis seriegruppe-modus. Etter trinn 2, må du peke på [OK]. Sletter alle bildene i den valgte seriegruppen på én gang. Etter trinn 2, må du peke på [OK]. Sletter det bildet som vises i enkeltbildemodus i øyeblikket. Setter deg i stand til å velge og slette flere bilder. Gjør som følger etter trinn 2. 1Pek på det bildet du vil slette. Gjenta ovenstående trinn, inntil det ikke er flere bilder som skal slettes. Pek på et bilde med et -merke igjen for å oppheve - merket. 2Pek på [OK] t [OK]. Sletter alle bilder på én gang i det datointervallet eller den mappen som er valgt, eller alle AVCHD-filmer på én gang. Etter trinn 2, må du peke på [OK]. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks Merk • Når du bruker internminnet til å ta opp bilder, er visningsmodus stilt inn på mappevisning, og stillbilder og filmer vises i samme mappe. I enkel modus Slette enkeltbilde Slette alle bilder Sletter det bildet som vises i øyeblikket. Sletter alle bilder i det datoområdet eller den mappen som er valgt. Forts. r 93 NO