Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Motta bilder ved hjelp

Motta bilder ved hjelp av TransferJet 1 Trykk på (avspillingsknappen) for å slå på kameraet. 2 Hold (TransferJet-merkene) på kameraet og avsenderenheten tett overfor hverandre for å motta bilder. Det høres en signaltone når forbindelsen er opprettet. Merknader • Bare bilder som kan avspilles på kameraet, kan sendes eller mottas. • Dette kameraet kan bare motta JPEG- og MPO-filer. • Hvis det oppstår en bildedatabasefeil under lagring, vil det vises et skjermbilde for gjenoppretting av bildedatabasefilen. • Spill av bilder som ikke kan registreres i bildedatabasefilen, ved hjelp av [Mappevisning (Stillbilder)]. zTips for vellykket sending og mottak av data. Hold (TransferJet-merkene) på kameraet og den andre enheten tett overfor hverandre. • Overføringshastigheten og -avstanden varierer med vinkelen mellom de to (TransferJet)-merkene. • Det er kanskje nødvendig å endre stilling/vinkel på kameraet for å oppnå kommunikasjon. • Sending og mottak av data er enklere hvis (TransferJet-merkene) holdes inntil hverandre med begge kameraer i parallell, som vist på figuren. zBruke TransferJet-kompatible enheter som selges separat Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks Hvis du bruker TransferJet-kompatible enheter som selges separat, kan du overføre bilder til en PC og få enda større glede av dataoverføringen. Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med den TransferJetkompatible enheten din. • Vær oppmerksom på følgende punkter når du bruker TransferJet-kompatible enheter. – Før bruk må du stille inn kameraet på avspillingsmodus. – Hvis et bilde ikke vises, må du velge t (Innst.) t (Hovedinnstillinger) og deretter stille inn [LUN-innstillinger] på [Enkel]. – Mens forbindelsen er aktiv kan data ikke skrives til eller slettes fra kameraet. – Ikke bryt forbindelsen mens du importerer bilder til "PMB". 96 NO

Male Tegner eller legger til et stempel på et stillbilde, og lagrer det som en ny fil. Det opprinnelige bildet beholdes. Innhold 1 Trykk på -knappen (avspilling) for å slå på avspillingsmodus. 2 t (Male) Når du bruker internminnet, må du peke på (Male) på venstre side av LCD-skjermen. 3 Tegn på bildet ved hjelp av pekepennen (inkludert). 4 Pek på / -knappen t velg den lagrede bildestørrelsen. Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks Knapp Handling 1 / Lagre Lagrer bildet i VGA- eller 5M-format i internminnet eller på et minnekort. 2 Penn Male tegn eller grafikk. 3 Viskelær Korriger. 4 Stempel Sett et stempel på bildet. 5 / Tykkelse/stempler Velg penn- eller viskelærtykkelse, eller stempelet. 6 Farge Velg farge. 7 Avslutt Avslutt malemodus. 8 Ramme Legg til en ramme. Velg ønsket ramme med / . 9 Angre Opphev siste handling. 0 Fjern alt Visk ut alt du har malt. Forts. r 97 NO