Views
3 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso

MENU/ inställningssökning Innehållsförteckning Manöversökning Register Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-TX9/TX9C © 2010 Sony Corporation 4-193-204-92(1) SE

 • Page 2 and 3: Hur man använder denna bruksanvisn
 • Page 4 and 5: • Om du inte tänker använda bat
 • Page 6 and 7: Uppspelning 3D-bilder Uppspelning a
 • Page 8 and 9: Övrigt Register Användning av kam
 • Page 10 and 11: Fotografering utan att bilderna bli
 • Page 12 and 13: MENU/inställningssökning Punkter
 • Page 14 and 15: Punkter på MENU-skärmen (uppspeln
 • Page 16 and 17: Kategorier Minneskortverktyg Intern
 • Page 18 and 19: Multistället Sätt i kameran i mul
 • Page 20 and 21: 2 Indikator Betydelse Återstående
 • Page 22 and 23: Hur man styr kameran genom att dra
 • Page 24 and 25: zYtterligare möjligheter för att
 • Page 26 and 27: Hur man ställer in skärpan med hj
 • Page 28 and 29: Inspelningssätt Det går att välj
 • Page 30 and 31: Bättre autojustering Den här kame
 • Page 32 and 33: Intelligent panorering Används fö
 • Page 34 and 35: Filmläge Används för att spela i
 • Page 36 and 37: Suddig bakgrund Kameran ställer ba
 • Page 38 and 39: (Gourmet) (Husdjur) (Strand) (Snö)
 • Page 40 and 41: iUndervattenspanorering När kamera
 • Page 42 and 43: Uppspelning av stillbilder 1 Tryck
 • Page 44 and 45: Bredzoom I enbildsläget visas stil
 • Page 46 and 47: Uppspelning av burstbilder Används
 • Page 48 and 49: Uppspelning av filmer 1 Tryck på (
 • Page 50 and 51: zFilnamn för 3D-bilder En 3D-bild
 • Page 52 and 53:

  zTips för tagning av 3D-bilder Rö

 • Page 54 and 55:

  Uppspelning av bilder på en 3D- TV

 • Page 56 and 57:

  Enkelt läge Används för att ta s

 • Page 58 and 59:

  Leendeavkänning När kameran uppt

 • Page 60 and 61:

  Filmknapp Det går att snabbt börj

 • Page 62 and 63:

  Blixt I det enkla läget ställer m

 • Page 64 and 65:

  MENU/ inställningssökning zTips f

 • Page 66 and 67:

  Tagningsriktning Används för att

 • Page 68 and 69:

  Bildstorlek/Storlek för panoramabi

 • Page 70 and 71:

  zAngående ”bildkvalitet” och

 • Page 72 and 73:

  Makro Använd det här läget för

 • Page 74 and 75:

  ISO Används för att ställa in lj

 • Page 76 and 77:

  Vitbalans Används för att justera

 • Page 78 and 79:

  Undervattensvitbalans Används för

 • Page 80 and 81:

  Observera • När den digitala zoo

 • Page 82 and 83:

  Scenigenkänning Kameran avkänner

 • Page 84 and 85:

  Försköningseffekt När ansiktsavk

 • Page 86 and 87:

  zVal av vilket ansikte som ska prio

 • Page 88 and 89:

  Visningsinställningar Används fö

 • Page 90 and 91:

  Kalender Denna punkt används för

 • Page 92 and 93:

  Bildspel Används för att automati

 • Page 94 and 95:

  Musik Används för att ange vilken

 • Page 96 and 97:

  MENU/ inställningssökning zDu kan

 • Page 98 and 99:

  För att ta emot bilder med hjälp

 • Page 100 and 101:

  MENU/ inställningssökning Observe

 • Page 102 and 103:

  3D-visning Välj [3D-visning] för

 • Page 104 and 105:

  Visa burstgrupp Det går att välja

 • Page 106 and 107:

  DPOF DPOF (Digital Print Order Form

 • Page 108 and 109:

  Volyminställning Används för att

 • Page 110 and 111:

  Exponeringsdata Används för att s

 • Page 112 and 113:

  Välj mapp När det finns flera oli

 • Page 114 and 115:

  AF-lampa Autofokuslampan är en hj

 • Page 116 and 117:

  Digital zoom Används för att väl

 • Page 118 and 119:

  Scenigenk.guide Används för att s

 • Page 120 and 121:

  Blundningsvarning När ansiktsavkä

 • Page 122 and 123:

  LCD-ljusstyrka Används för att st

 • Page 124 and 125:

  Skärmfärg Används för att stäl

 • Page 126 and 127:

  MENU/ inställningssökning Initial

 • Page 128 and 129:

  KONTR. FÖR HDMI Denna inställning

 • Page 130 and 131:

  Undervattenshus Används för att s

 • Page 132 and 133:

  LUN-inställningar Används för at

 • Page 134 and 135:

  Formatera musik Det går att radera

 • Page 136 and 137:

  TransferJet Används för att göra

 • Page 138 and 139:

  Observera • Den allra första gå

 • Page 140 and 141:

  Format Används för att formatera

 • Page 142 and 143:

  Byt lagringsmapp Används för att

 • Page 144 and 145:

  Kopiera Används för att kopiera a

 • Page 146 and 147:

  Områdesinställning Används för

 • Page 148 and 149:

  För att titta på bilder på en va

 • Page 150 and 151:

  För att titta på bilder genom att

 • Page 152 and 153:

  Uppspelning av bilder på en ”BRA

 • Page 154 and 155:

  Hur man använder kameran tillsamma

 • Page 156 and 157:

  Installation av ”Music Transfer

 • Page 158 and 159:

  Import av bilder till datorn (Macin

 • Page 160 and 161:

  Hur man startar ”PMB Portable”

 • Page 162 and 163:

  zSkivtyper som går att använda ti

 • Page 164 and 165:

  Utskrift av stillbilder Det går at

 • Page 166 and 167:

  Indikatorn för återstående batte

 • Page 168 and 169:

  Det uppstår suddiga vita prickar i

 • Page 170 and 171:

  3D-bilderna visas inte på TV:n tro

 • Page 172 and 173:

  Det går inte att skriva ut bilder

 • Page 174 and 175:

  Systemfel • Stäng av kameran och

 • Page 176 and 177:

  Detta minneskort saknar stöd för

 • Page 178 and 179:

  Användning av kameran utomlands De

 • Page 180 and 181:

  ”Memory Stick” I nedanstående

 • Page 182 and 183:

  Batteriladdaren • Endast batterip

 • Page 184 and 185:

  AVCHD-format AVCHD-formatet är utv

 • Page 186 and 187:

  Antal stillbilder som går att lagr

 • Page 188 and 189:

  Register 0 - 9 3D-funktioner.......

 • Page 190 and 191:

  Skicka med TransferJet.............