Views
9 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

3D-visning Välj

3D-visning Välj [3D-visning] för att spela upp bilder som är tagna i 3D-läget på en 3D-TV. Anslut kameran till en 3D-TV med hjälp av en HDMI-kabel (säljs separat) (sidan 54). 1 Tryck på (uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget. 2 t (3D-visning) t [OK] zEtt enkelt sätt att gå över till 3D-visningsläget Det går att ställa in kameran på 3D-visningsläget genom att peka på i det övre högra hörnet på LCD-skärmen. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 102 SE

Visningssätt Används för att ställa in hur bilderna ska visas under uppspelning. 1 Tryck på (uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget. 2 t (Visningssätt) t önskat läge (Datumvisning) (Mappvisning (Stillbilder)) (Mappvisning (MP4)) (AVCHDvisning) Bilderna visas efter datum. Stillbilder visas. Filmer i MP4-format visas. Filmer i AVCHD-format visas. Observera • När internminnet används för att lagra bilder är visningssättet fast inställt på mappvisning, och både stillbilder och filmer visas i samma mapp. zUppspelning av bilder som är tagna med en annan kamera Den här kameran skapar en bilddatabasfil på minneskortet för att lagra och spela upp bilder. Om kameran upptäcker bilder som inte är registrerade i bilddatabasfilen på minneskortet, tänds en registreringsskärm med meddelandet ”Okända filer upptäckta Importerar filer”. Om du vill titta på oregistrerade bilder så registrera dem först genom att välja [OK]. • Använd ett tillräckligt uppladdat batteripaket för att registrera bilder. Om batteripaketet är alltför svagt när man registrerar bilder kan det hända att det inte går att överföra alla data eller att data blir förstörda om batteriströmmen tar slut. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 103 SE