Views
2 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Visa burstgrupp Det går

Visa burstgrupp Det går att välja om burstbilder ska visas gruppvis eller var för sig under uppspelningen. 1 Tryck på (uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget. 2 t (Visningssätt) t (Datumvisning) 3 t (Visa burstgrupp) t önskat läge (Visa endast huvudbilden) (Visa all) zVisning av burstbilder Burstbilderna grupperas, och sedan visas bara huvudbilden. • När ansiktsavkänning används i burstläget avgör kameran vilken som är den bästa bilden och visar den som huvudbild. När ansiktsavkänning inte används visas den första bilden i burstgruppen som huvudbild. Alla burstbilderna visas i tur och ordning. När punkten [Visa burstgrupp] är inställd på [Visa endast huvudbilden] visas bara huvudbilden i burstgruppen. När huvudbilden visas på kameran går det att spela upp övriga bilder på följande sätt. Gör så här Peka på Peka på Användningssätt Burstbilderna spelas upp som en film när man lutar kameran åt höger eller vänster. Burstbilderna visas på indexskärmen. Skärmen växlar mellan enbildsläget och miniatyrbildsläget varje gång man pekar på den. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 104 SE

Skydda Används för att skydda lagrade bilder från att bli raderade av misstag. Märket visas för registrerade bilder. 1 Tryck på (uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget. 2 t (Skydda) t önskat läge (Denna bild) (Flera bilder) (Välj alla från detta datum) (Markera allt i mappen) (Skydda alla AVCHD) (Välj bort alla fr. detta datum) (Avmarkera allt i mappen) (Ta bort alla AVCHD-filer) Används för att skydda den bild som visas för tillfället i enbildsläge. Används för att välja och skydda flera bilder på en gång. Gör så här efter steg 2: 1Välj en bild som du vill skydda och peka på den. Upprepa ovanstående steg tills alla bilder som ska skyddas är markerade. Peka en gång till på en bild som är markerad med för att ta bort -markeringen igen. 2Peka på [OK] t [OK]. Används för att skydda alla bilder inom valt datumområde eller i vald mapp, eller alla AVCHD-filmer. Peka på [OK] efter steg 2. Används för att ta bort skyddet för alla bilder i datumområdet eller mappen, eller alla AVCHD-filmer. Peka på [OK] efter steg 2. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register Observera • När internminnet används, används ett mappvisningssätt där både stillbilder och filmer visas i samma mapp. • När punkten [Visa burstgrupp] är inställd på [Visa endast huvudbilden] skyddas bara huvudbilden i burstgruppen. Om du vill skydda alla bilderna så ställ först in punkten [Visa burstgrupp] på [Visa all] innan du skyddar bilderna. 105 SE