Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

DPOF DPOF (Digital Print

DPOF DPOF (Digital Print Order Format) är en funktion som gör det möjligt att markera bilder på ett minneskort som ska skrivas ut senare. -markeringar (utskriftsmarkeringar) visas för registrerade bilder. 1 Tryck på (uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget. 2 t t önskat läge (Denna bild) (Flera bilder) (Välj alla från detta datum) (Markera allt i mappen) (Välj bort alla fr. detta datum) (Avmarkera allt i mappen) Används för att markera den bild som visas för tillfället i enbildsläget för utskrift. Används för att välja och markera flera bilder på en gång för utskrift. Gör så här efter steg 2: 1Välj en bild som du vill skriva ut och peka på den. Upprepa ovanstående steg tills alla bilder som ska skrivas ut är markerade. Peka en gång till på en bild som är markerad med för att ta bort -markeringen igen. 2Peka på [OK] t [OK]. Används för att markera alla bilder i datumområdet eller mappen för utskrift. Peka på [OK] efter steg 2. Används för att ta bort utskriftsmarkeringen för alla bilder i datumområdet eller mappen. Peka på [OK] efter steg 2. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register Observera • Det går inte att lägga till -markeringar (utskriftsmarkeringar) för följande sorters bilder: – Filmer – Bilder i internminnet • Det går att markera upp till maximalt 999 bilder med utskriftsmarkeringar ( ). 106 SE

Rotera Används för att rotera en stillbild. Den här funktionen används för att visa bilder som är tagna på höjden på rätt håll även på skärmen. 1 Tryck på (uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget. 2 t (Rotera) 3 / t [OK] Observera • Det går inte att rotera följande sorters bilder: –3D-bilder – Filmer – Bilder som visas i en burstgrupp – Skyddade stillbilder • Det kan hända att det inte går att vrida bilder som är tagna med andra kameror. • När bilder visas på en dator kan det hända att bildvridningsinformationen inte reflekteras beroende på mjukvaran. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 107 SE