Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Volyminställning

Volyminställning Används för att justera volymen för bildspel och uppspelning av filmer. 1 Tryck på (uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget. 2 t (Volyminställning) 3 Justera volymen genom att peka på eller t Det går även att justera volymen genom att peka på z på volymkontrollraden och dra fingret åt höger eller vänster. zFör att justera volymen under uppspelning av en film eller ett bildspel Filmuppspelning: Peka på LCD-skärmen för att tända manöverknapparna, och peka sedan på och därefter på eller för att justera volymen. Bildspel: Peka på skärmen för att tända volymkontrollskärmen, och peka sedan på eller för att justera volymen. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 108 SE

Visningsinställningar Används för att ställa in om manöverknapparna ska visas på LCD-skärmen eller ej under uppspelning. 1 Tryck på (uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget. 2 t (Visningsinställningar) t önskat läge (På) Manöverknapparna visas. Innehållsförteckning Manöversökning (Av) Manöverknapparna visas inte. MENU/ inställningssökning zFör att se manöverknapparna när punkten [Visningsinställningar] är inställd på [Av] Register Peka till vänster på LCD-skärmen och dra åt höger för att tända manöverknapparna. 109 SE