Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Välj mapp När det

Välj mapp När det finns flera olika mappar på ett minneskort används den här funktionen för att välja mappen som innehåller den bild du vill spela upp. Steg 2 kan hoppas över om [Mappvisning] redan är inställt. 1 Tryck på (uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget. 2 t (Visningssätt) t [Mappvisning (Stillbilder)] eller [Mappvisning (MP4)] 3 t (Välj mapp) t välj mapp med / t [OK] Observera • Denna punkt visas inte när bilderna lagras i internminnet. zFör att titta på bilder i flera olika mappar När det finns flera olika mappar och den första eller sista bilden i en mapp visas, tänds följande indikatorer. : Hoppa till föregående mapp : Hoppa till nästa mapp : Hoppa till antingen föregående eller nästa mapp Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 112 SE

Filmformat Används för att ställa in lagringsformatet för filmer. 1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till tagningsläget. 2 t (Inställningar) t (Tagningsinställn.) t [Filmformat] t önskat läge AVCHD MP4 Används för att ställa in inspelningsformatet på AVCHD, som är lämpligt för smidig uppspelning av videobilder på en högupplösnings-TV. AVCHD-filmer spelas in. Används för att ställa in inspelningsformatet på MP4, som är lämpligt för filmer som ska läggas upp på webben eller skickas som e-post. MP4 (AVC)-filmer spelas in. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 113 SE