Views
4 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

AF-lampa Autofokuslampan

AF-lampa Autofokuslampan är en hjälplampa som gör det lättare att ställa in skärpan på ett motiv när det är mörkt runtomkring. Autofokuslampan utstrålar rött ljus som gör det lättare för kameran att ställa in skärpan från det att man trycker ner avtryckaren halvvägs ända tills skärpan är inställd. Under tiden visas indikatorn . 1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till tagningsläget. 2 t (Inställningar) t (Tagningsinställn.) t [AF-lampa] t önskat läge Auto Av Autofokuslampan används. Autofokuslampan används inte. Observera • Skärpan ställs in så länge ljus från AF-lampan träffar motivet, även om inte ljuset lyser precis mitt på motivet. • AF-lampan går inte att använda i följande fall: – I det intelligenta panoreringsläget – I 3D-tagningsläget – I iUndervattenspanoreringsläget – När (Landskapsläget), (Skymningsläget), (Husdjursläget), (Fyrverkeriläget) eller (Snabbslutarläget) är valt bland scenlägena. – När punkten [Undervattenshus] är inställd på [På]. – När punkten [Självutlösare] är inställd på [Självporträtt En person] eller [Självporträtt Två personer]. • När AF-lampan används släcks den vanliga autofokusramen, och i stället visas en ny autofokusram i form av en prickad linje. Autofokusen prioriterar motiv nära mitten av ramen. • Autofokuslampan utstrålar väldigt skarpt ljus. Det är visserligen inte farligt, men undvik ändå att titta rakt in i AF-lampan på nära håll. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 114 SE

MENU/ inställningssökning Rutnät Med hjälp av rutnätet går det lätt att placera motivet i höjd- och sidled. 1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till tagningsläget. 2 t (Inställningar) t (Tagningsinställn.) t [Rutnät] t önskat läge På Av Rutnätet visas. Rutnätet blir inte inspelat. Rutnätet visas inte. Innehållsförteckning Manöversökning Register 115 SE