Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Digital zoom Används

Digital zoom Används för att välja digitalt zoomläge. Kameran förstorar bilden med hjälp av optisk zoom (upp till 4×). När den förstoringsgraden överskrids använder kameran antingen smart zoom eller digital precisionszoom. 1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till tagningsläget. 2 t (Inställningar) t (Tagningsinställn.) t [Digital zoom] t önskat läge Smart ( ) Bilden förstoras digitalt inom ett område där den inte blir förvrängd, i förhållande till bildstorleken. (Smart zoom) Precision ( ) Alla bildstorlekar förstoras upp till maximalt ca. 8×, inklusive optisk zoom upp till 4×. Observera dock att bildkvaliteten sjunker utanför det optiska zoomområdet. (Digital precisionszoom) Av Den digitala zoomen används ej. Observera • Den digitala zoomfunktionen går inte att använda i följande fall: – I det intelligenta panoreringsläget – I det bättre autojusteringsläget – I bakgrundssuddighetsläget – I 3D-tagningsläget – I iUndervattenspanoreringsläget – I filmläget – När (HDR-motljuskorrigeringsläget) är valt bland scenlägena – När leendeavkänningsfunktionen är aktiverad – När punkten [Självutlösare] är inställd på [Självporträtt En person] eller [Självporträtt Två personer] • Den smarta zoomfunktionen går inte att använda när bildstorleken är inställd på [12M] eller [16:9(9M)]. • Ansiktsavkänningsfunktionen fungerar inte när den digitala zoomen används. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register Total zoomförstoring när smart zoom används (inklusive optisk zoom upp till 4×) Den möjliga förstoringen varierar beroende på bildstorleken. Storlek Maximal förstoringsgrad 8M Ca. 4,9× 5M Ca. 6,2× VGA Ca. 25× 16:9(2M) Ca. 8,3× 116 SE

Auto-rotering När kameran vrids runt för att ta en bild på höjden, t.ex. ett porträtt, kan kameran lagra riktningsändringen i minnet så att bilden automatiskt visas på rätt håll. 1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till tagningsläget. 2 t (Inställningar) t (Tagningsinställn.) t [Auto-rotering] t önskat läge På Av Bilden lagras i rätt riktning. Auto-roteringsfunktionen används ej. Observera • För bilder som visas på höjden blir höger och vänster kant svarta på skärmen. • Beroende på kamerans tagningsvinkel kan det hända att bildriktningen inte blir rätt lagrad. • [Auto-rotering] går inte att använda i följande fall: – I 3D-tagningsläget – I filmläget – När (Undervattensläget) är valt bland scenlägena. zRundvridning av bilder efter tagningen Om en bild är vänd på fel håll går det att använda funktionen [Rotera] på MENU-skärmen för att se bilden på höjden. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 117 SE