Views
4 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Scenigenk.guide Används

Scenigenk.guide Används för att ställa in om en guide ska visas bredvid scenigenkänningsikonen när scenigenkänningsfunktionen är aktiverad. 1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till tagningsläget. 2 t (Inställningar) t (Tagningsinställn.) t [Scenigenk.guide] t önskat läge På Av Scenigenkänningsguide Scenigenkänningsguiden visas. Scenigenkänningsguiden visas ej. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 118 SE

Rödögereducering Blixten utlöses två eller flera gånger innan själva tagningen för att minska risken för röda ögon vid blixttagning. 1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till tagningsläget. 2 t (Inställningar) t (Tagningsinställn.) t [Rödögereducering] t önskat läge Auto På Av När ansiktsavkänningsfunktionen är aktiverad utlöses blixten automatiskt för att minska risken för röda ögon i bilden. Blixten utlöses alltid för att minska risken för röda ögon. Rödögereduceringen avstängd. Observera • Håll kameran stadigt ända tills slutaren utlöses för att undvika att bilden blir suddig. Det brukar ta ungefär en sekund innan slutaren utlöses, så se även till att inte motivet rör sig under den tiden. • Det kan hända att rödögereduceringen inte ger önskad effekt. Det kan bero på individuella skillnader och olika förhållanden som t.ex. avståndet till motivet eller om motivet tittar bort från förblixten. • När ansiktsavkänningsfunktionen är avstängd fungerar inte rödögereduceringen, även om [Auto] är inställt här. • Punkten [Rödögereducering] ställs in på [Av] i följande fall: – I bakgrundssuddighetsläget – I 3D-tagningsläget – När (Anti-rörelseoskärpeläget), (Handskymningsläget) eller (Högkänslighetsläget) är valt bland scenlägena. – När leendeavkänningsfunktionen är aktiverad Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register zVad är det som gör att det blir röda ögon i bilderna? På mörka ställen vidgar sig pupillerna. Blixtljuset reflekteras av blodkärl i ögats näthinna, så att ögonen blir röda i bilden. Kamera Öga Näthinna Andra sätt att minska risken för röda ögon • Ställ in (Hög känslighet) bland scenlägena. (Blixten ställs automatiskt in på [Av].) • Om motivets ögon blir röda i bilden kan du korrigera bilden efteråt med hjälp av [Retuschering] t [Rödögekorrigering] på visningsmenyn eller med hjälp av det medföljande programmet ”PMB”. 119 SE