Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Blundningsvarning När

Blundningsvarning När ansiktsavkänningsfunktionen är aktiverad och kameran tar en bild där motivet blundar tänds meddelandet ”Blundning upptäckt”. 1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till tagningsläget. 2 t (Inställningar) t (Tagningsinställn.) t [Blundningsvarning] t önskat läge Auto Av Meddelandet ”Blundning upptäckt” tänds. Inget meddelande visas. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 120 SE

Pip Används för att ändra inställningarna för ljuden som hörs när man använder kameran. 1 t (Inställningar) t (Huvudinställningar) t [Pip] t önskat läge Slutare Högt Lågt Av Används för att slå på slutarklicken när man trycker ner avtryckaren. Används för att slå på pipljuden/slutarklicken som hörs när man använder pekskärmen eller trycker på avtryckaren. Om du vill sänka volymen för pipljuden så välj [Lågt]. Används för att stänga av pipljuden/slutarklicken helt. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 121 SE