Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

MENU/

MENU/ inställningssökning Initialisera Används för att återställa alla inställningar till standardinställningarna. Även om [Initialisera] utförs blir bilderna kvar i minnet. 1 t (Inställningar) t (Huvudinställningar) t [Initialisera] t [OK] Observera • Var noga med att inte stänga av kameran medan initialiseringen pågår. Innehållsförteckning Manöversökning Register 126 SE

HDMI-upplösning Används för att ställa in upplösningen för signalen som matas ut via HDMI-utgången till en TV när den här kameran är ansluten med hjälp av det medföljande multistället till HDMI-ingången på en högupplösnings-TV via en HDMI-kabel (säljs separat). 1 t (Inställningar) t (Huvudinställningar) t [HDMI-upplösning] t önskat läge Auto 1080i 480p/576p Kameran upptäcker automatiskt högupplösnings-TV-apparater och ställer in utmatningsupplösningen. Signalen matas ut med HD-bildkvalitet (1080i). Signalen matas ut med SD-bildkvalitet (480p/576p). • Om kameran är 1080 60i-kompatibel matas signalen ut med 480p, och om den är 1080 50i-kompatibel matas signalen ut med 576p. Observera • Om bilden inte syns ordentligt på skärmen när [Auto] är inställt, så ställ in antingen [1080i] eller [480p/ 576p] beroende på den TV som ska anslutas. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 127 SE