Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

MENU/inställningssökning Punkter på MENU-skärmen (tagning) Med hjälp av går det lätt att välja olika tagningsfunktioner. 1 Fäll ner linsskyddet för att gå över till tagningsläget. 2 Peka på för att tända MENU-skärmen. De fyra menypunkterna som visas under visas inte på MENU-skärmen. 3 Peka på en menypunkt t önskat läge. I nedanstående tabell markerar inställningar som går att ändra, och – inställningar som inte går att ändra. Det kan hända att en viss punkt är fast inställd eller bara går att ändra på ett begränsat sätt beroende på tagningsläget. Se sidan för respektive punkt för närmare detaljer. Ikonerna under , och anger vilka lägen som går att välja. Inspelningssätt Menypunkter Enkelt läge — — Scenval för filmer — — — — — — — — Leendeavkänning — — — — — — Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register Filmknapp — Blixt — — — — — Självutlösare — — — Tagningsriktning — — — — — — Suddighetseffekt — — — — — — — — Bildstorlek/Storlek för panoramabilder/ Kvalitet Burst-inställningar — — — — — — Makro — — — — — — EV ISO — — — — — — — Vitbalans — — — — Undervattensvitbalans — — — — — — Skärpa — — — — Fortsätter r 12 SE

Menypunkter Mätmetod — — — Scenigenkänning — — — — — — — — Försköningseffekt — — — — — — — Ansiktsavkänning — — — — Blundningsreducering — — — — — — — — Visningsinställningar — Observera Inspelningssätt • Punkten [iUndervattenspanorering] visas bara när punkten [Undervattenshus] är inställd på [På]. • Punkten [Kvalitet] visas bara när punkten [Filmformat] är inställd på [AVCHD]. • Endast punkter som går att välja i nuvarande läge visas på skärmen. • De fyra menypunkterna som visas under varierar beroende på läget. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 13 SE