Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Svedese

Undervattenshus Används

Undervattenshus Används för att se de speciella manöverknapparna när kameran är monterad i ett undervattenshus (Marine Pack). Se även bruksanvisningen som medföljer undervattenshuset. 1 t (Inställningar) t (Huvudinställningar) t [Undervattenshus] t önskat läge På Av Knapparnas funktion ändras. Inga funktioner ändras. Observera • Det går inte att ställa in skärpan för motiv genom att peka på dem på skärmen. • Vissa funktioner är begränsade och vissa ikoner visas på andra ställen på LCD-skärmen. • När punkten [Undervattenshus] ställs in på [På], ställs punkten [Visningssätt] in på [Datumvisning]. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 130 SE

USB-anslutning Används för att välja läge när kameran är ansluten till en dator eller någon annan USB-enhet via USB-kabeln. 1 t (Inställningar) t (Huvudinställningar) t [USB-anslutning] t önskat läge Mass Storage PTP/MTP Används för att upprätta en Mass Storage-förbindelse mellan kameran och en dator eller en annan USB-enhet. När man ansluter kameran till en dator tänds AutoPlay-guiden och alla stillbilder i lagringsmappen i kameran importeras till datorn (med Windows 7/Vista/XP, Mac OS X). Observera • Det går inte att importera filmer när [PTP/MTP] är valt. Välj [Mass Storage] för att importera filmer till datorn. Innehållsförteckning Manöversökning MENU/ inställningssökning Register 131 SE